18 augusta 2019

Smrť v maternici – bolestné mýto za slobodu a pohodlie ženy

Zákony o interrupcii a určení otcovstva zaobchádzajú s mužmi ako s menejcennými tvormi.

I. JAVY POJMY SÚVISLOSTI

KEDY JE UŽ ČLOVEK ČLOVEKOM
Poznámky zo súkromných rozhovorov.

Príde na to, čo si predstavíme pod pojmom človek.
Možné sú dva prístupy: