20 decembra 2021

ADVENT. Čas stíšenia a ponoru do seba.

Duchovný pohľad na začiatok liturgického roka v rímskokatolíckej cirkvi.
ADVENT
Slovo advent (z lat. adventus) znamená príchod. V rímskokatolíckej cirkvi sa ním začína nový liturgický rok. Je časom dvojakého očakávania – príchodu vteleného Boha narodeného v Betleheme na tento svet a druhého (eschatologického) príchodu Ježiša Krista na konci čias. Zároveň sa so zvláštnou úctou pripomína aj Ježišova Matka Mária v prvej časti adventu tzv. rorátmi do 16. decembra.
Ich názov pochádza z prvých slov omšového úvodného spevu:
„Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum – Roste nebesia
z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého.“

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty, KDH a kresťanskí pragmatici.

„Pragmatickí“ kresťanskí demokrati abort deklaratívne odmietajú. V praxi sa legislatívnemu obmedzovaniu abortu vyhýbajú. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Katalyzátorom rozkladu KDH v druhej polovici 90. rokov bol aj spor medzi „tradičným“ a „pragmatickým“ krídlom o hodnotové priority strany.
Býv. premiér Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS)
„Pragmatické“ krídlo aborty deklaratívne odmietalo, ale v praxi sa ich legislatívnemu obmedzeniu dlhodobo vyhýbalo. Jeho čelným predstaviteľom bol Mikuláš Dzurinda.

13 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty na Západe. A „kresťanskí“ demokrati.

Smrť Alda Mora v roku 1978 bola aj smrťou talianskej kresťanskej demokracie ako politickej sily chrániacej právo každého človeka na život. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Viaceré západné krajiny legalizovali abort v 70. rokoch
a neskôr. 1970 Fínsko. 1973 Dánsko. 1974 Západné Nemecko. 1975 Francúzsko, Rakúsko a Island. 1978 Taliansko. 1979 Nórsko. 1981 Holandsko. Po nich nasledovali ďalšie krajiny.
Švédsko
Vo Švédsku vládnu Sociálni demokrati temer nepretržite od 30. rokov 20. storočia. V roku 1938 švédski zákonodarcovia zlegalizovali abort z medicínskych, eugenických a právnych dôvodov. V roku 1946 pridali dôvody sociálne. Žena pred abortom musela predstúpiť pred špeciálnu komisiu. V roku1974 schválili abort na požiadanie v prvých štyroch mesiacoch tehotenstva. Zákon patril k najliberálnejším v Európe. A platí dodnes.

07 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty v tábore socializmu. A Číne.

V Československu abort schválili komunisti v roku 1957. A liberalizovali v roku 1986. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Vo väčšine európskych krajín, v ktorých sa komunisti dostali k moci, veľmi rýchlo prišla legislatívna úprava umožňujúca socialistické plánovanie rodičovstva. Beztrestné aborty zväčša bez obmedzenia a na požiadanie.
V roku 1952 boli legalizované aborty v Juhoslávii. V roku 1956 v Poľsku, Maďarsku a Bulharsku. V roku 1957 v Československu, Rumunsku a v Číne. V roku 1961 v Severnej Kórei. V roku 1965 na Kube. V roku 1972 aborty legalizovala NDR.
Najbrutálnejšiu a najmasovejšiu formu aborty nadobudli v komunistickej Číne. Tu sa abort stal priam nutnosťou. Vo veľkom tu ženy boli a stále sú k abortu nútené. V roku 1979 Čínska ľudová republika zaviedla tzv. politiku jedného dieťaťa. Tá nútila ženy podstupovať aborty a neraz viedla k zabíjaniu už narodených detí.

01 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Megabiznis so smrťou.

Slobodné zabíjanie v slobodnom svete? Lož o znásilnení. Súdny aktivizmus. Americký sen. Megabiznis so smrťou. A postnatálny abort? (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE,)
Legalizáciu abortov v USA ovplyvnili zmeny, ktoré sa udiali v 2. polovici 60. rokov. Revolta a resuscitácia kultúrneho marxizmu spustila v západnej spoločnosti
pochod inštitúciami. Začalo rozkladanie a re-definícia známych inštitúcií. Vrátane rodiny a prístupu k ľudskej sexualite a zodpovednosti. Tento fenomén sa označuje ako sexuálna revolúcia.
O legalizovaní abortu v USA rozhodli sudcovia Najvyššieho súdu. Nie volení zákonodarcovia v Senáte. Nie občania v referende. A rozhodli o ňom v súdnom spore známom ako „Roe vs. Wade“. Ak mal byť spor Roe verzus Wade úspešný, musel získať silnú spoločenskú podporu a mediálne krytie. Preto zástancovia legalizácie abortov rozšírili lživú historku, že Norma McCorwey (pseudonym Jane Roe) otehotnela po hromadnom znásilnení. Súd vyniesol 22. januára 1973 verdikt o legálnosti abortov. Sedem sudcov Najvyššieho súdu prehlasovalo zvyšných dvoch.

25 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Margaret Sangerová a aborty v USA.

Slobodné zabíjanie v slobodnom svete? Planned Parenthood, organizácia, ktorú založila Margaret Sangerová, dnes prevádzkuje celosvetovú sieť potratových kliník. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Rozhodujúcu úlohu v snahe legalizovať abort v USA zohrala organizácia
Planned Parenthood. A jej zakladateľka Margaret Sangerová (1879-1966). Propagátorka eugeniky a „rasovej hygieny“. Jedna z najvýznamnejších postáv pro-potratovej revolúcie. Dodnes ikona ľavicového a najmä feministického hnutia v USA.
Kto bola Margaret Sangerová?
Aké je politické a ideologické pozadie jej celoživotnej činnosti?
Hoci pochádzala z mnohodetnej rodiny írskych prisťahovalcov, už v mladosti ju nadchol model rodiny s nanajvýš dvomi deťmi. Po sobáši s W. Sangerom sa začala politicky angažovať vo feministickom hnutí. Vstúpila do Socialistickej strany Ameriky. Tá v roku 1919 dostala od V. I. Lenina pozvanie do Komunistickej internacionály (Kominterny). A časť jej predstaviteľov založila v septembri 1919 Komunistickú stranu Ameriky.

19 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. „Ženské práva“ Made in USSR.

Alexandra (Šura) Kollontaiová. Ľudová komisárka pre ženské otázky a ... potraty. Sovietske Rusko sa stalo prvou krajinou sveta, ktorá legalizovala zabíjanie nenarodených detí. A zabíjanie rozšírila takmer na priemyselnú škálu.(Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Je chladný novembrový deň roku 1917. V pracovni Vladimíra Lenina sa práve pripravuje prvé stretnutie novej sovietskej vlády (Sovnarkomu). Alexandra Kollontaiová, ľudová komisárka pre sociálnu starostlivosť, bude zodpovedať za „oslobodenie“ sovietskej ženy od pút rodenia a slúženia mužovi a deťom. Sovietska sexuálna revolúcia môže začať.
Alexandra Kollontaiová, kovaná komunistka, ktorú aj dnes feministky v západných krajinách oslavujú ako ikonu zápasu za ženské práva, sa narodila v roku 1872 v Petrohrade. V rodine generála Michaila Domontoviča a dcéry fínskeho továrnika Alexandry Masaliny-Mravinskej. Rodina mala ruských, ukrajinských, fínskych, nemeckých a francúzskych predkov. To predurčilo vynikajúce jazykové schopnosti mladej Alexandry. Tie neskôr využili boľševici vo svojom diplomatickom ťažení v Škandinávii, kde prežila dlhé roky. Na poste sovietskej veľvyslankyne vo Švédsku a Nórsku.

18 novembra 2021

ANNA ZÁBORSKÁ. Z pro-life političky. Pro-abort katolíčka.

O čom vypovedajú dve novelizácie zákona o aborte zaparkované v slepej uličke.
Anna Záborská sa celý politický život profilovala ako pro-life politička. Najprv v slovenskom parlamente. Neskôr v európskom. A na jej pro-life línii nič nezmenil ani odchod z KDH. Ani založenie KÚ. Ani vstup na kandidátku OĽaNO.
Odklon nastal po voľbách 2020. A nie bársaký.
V máji 2020 už ako poslankyňa NR SR vyhlásila, že
►nechce ísť poľskou cestou zákazu potratov
►rešpektuje právo ženy na potrat
Vyhláseniami predviedla veletoč.
salto mortale.

07 novembra 2021

KONŠPIRÁCIA. Dear Susan, Irene and Zora.

List od AOC. Až hen z Ameriky.
Hi, girls!
Videla som vaše video ROZHODOVAŤ MUSÍ ŽENA. Thumb up! Really good job. Stojíte na správnej strane. A stojte na nej naďalej. Stoj čo stoj! My feministky si právo na abort nesmieme nechať vziať. To právo nám vybojovali sovietske súdružky-feministky a súdruhovia-boľševici. Už pred sto rokmi. A rovnako dlho nám ho chráni Margaret Sanger so súdružkami-feministkami from Planned Parenthood Federation. Ony vyvinuli a rozvíjajú jazyk, ktorý surovosť samotného zákroku ukrýva za noble-minded cieľ chrániť zdravie ženy and her reproductive freedom and rights. A našou feministickou a revolučnou neo-marxistickou povinnosťou je udržať abort legálny. Na požiadanie. Až do pôrodu. A zbaviť ho stigmy.

05 novembra 2021

Vladimír Palko: KRVAVÝ RADIKALIZMUS. Potraty až do pôrodu. Ako právo matky.

O dejinách potratov a rastúcom potratárskom radikalizme v USA (krátená verzia).
V Snemovni reprezentantov bol pred mesiacom schválený Women’s Health Protection Act
(WHPA – Zákon o ochrane zdravia žien), ktorý umožňuje potrat až do 9. mesiaca.
Potraty do 9. mesiaca sú v USA legálne už dávno
Potraty na požiadanie sa bez obmedzenia vykonávajú na území 7 štátov a vo Washington D. C.. Pri ohrození života alebo zdravia matky sú legálne až do pôrodu v každom z 50 štátov USA.

02 novembra 2021

DvC: JEŽIŠ BOL LIBERÁL. A potrat je právo od Boha slobodne sa rozhodnúť.

Môže byť stokrát logické, že uskutočnením potratu sa dotknuté osoby dopúšťajú zabitia, jedného z hlavných porušení Desatora. Podstatné je, že niekto sa stavia medzi zámer Boha a jeho tvora, jedinca, ktorý má právo od Boha slobodne sa rozhodnúť, že zabije.
Kresťanstvo je myšlienkový systém, ktorý vychádza z nediskutovateľných predpokladov, axióm, ostatne ako každý myšlienkový systém. Je zbytočné hodnotiť takúto myšlienkovú konštrukciu z pohľadu iného myšlienkového systému, založeného na iných axiómach. Preto v ďalšom budem predpokladať, že všetko, čomu kresťania veria, je pravda. V rámci axiomatického systému kresťanskej viery sa pokúsim zdôvodniť tvrdenia:
1. Ježiš bol liberál
2. Ak politická strana opiera svoju ideológiu a politickú prax o Kristovo učenie, mala by byť maximálne liberálna.
Ak núti občanov k nedobrovoľnému konaniu, koná proti zámeru Boha a napomáha Diablovi.

24 októbra 2021

SIAMSKE DVOJČA ABORTU. Mizivá vôľa liečiť dieťa v tele matky.

Záleží vám na živote dieťaťa od počatia?
Počas celého vývoja v tele matky?
Potom vás poteší správa, že šancu na normálny život má už aj dieťa s vážnou genetickou anomáliou. S rázštepom chrbtice. S hydrocefalom. A s inými odchýlkami. Takéto vyhliadky dieťaťu dáva fetálna diagnostika. A fetálna chirurgia. Vyšetrenie, zákrok a liečba v tele matky. Aj keď zatiaľ len na špičkových klinikách v zahraničí. Vo Švajčiarsku, USA a iných krajinách. Zákrok už v maternici dáva dieťaťu lepšiu prognózu ako operácia po narodení. Bonusy pre našinca: (1) Náročné fetálne zákroky už ovládajú aj slovenskí neurochirurgovia. Napríklad MUDr. František Horn z Kliniky detskej chirurgie NÚSCCH. (2) Vďaka osobným kontaktom doktora Horna so švajčiarskou klinikou v Zürichu sú operácie dostupné aj slovenským deťom.
Tu dobré správy končia.
PREČO?

18 októbra 2021

OVEROVANIE FAKTOV. Figový list pre progresívne ohýbanie pravdy.

O tom, ako fact-checker denníka The Post v čase volebnej kampane ohýbal pravdu.
A ako ochrana zdravia žien má byť fasádou pre usmrcovanie prenatálnych detí.
USA APRÍL 2020
Je pol roka pred prezidentskými voľbami. Ostrá volebná kampaň je v plnom prúde. A známy denník The Washington Post sa rozhoduje podrobiť fact-check analýze výroky Donalda Trumpa na volebných zhromaždeniach. Z prejavov, ktorými úradujúci prezident útočí na slabiny uchádzačov o úrad prezidenta za Demokratickú stranu.

07 októbra 2021

ARGUMENT ŽENOU. Pre smrť dieťaťa? Des.

Braňo Dobšinský má vo veci jasno. ABORTY sú DOBRO a PRÁVO. Odporcovia MORALIZÁTORI a CYNICI.
Zostrih vyjadrení Braňa Dobšinského v debate pod fb-statusom Vladimíra Palka.
►Fascinuje ma, že údajní kresťania nevedia nič iné len súdiť iné ľudské bytosti.
Súdiť, to vám ide. Samozrejme tých druhých. Vy to dieťa nevynosíte. Nebudete sa oň starať.
Budete len moralizovať dospelé svojprávne ženy, aby žili podľa vás.
Že vám nie je hanba.
►Hovoríte o ženách, čo majú vlastný rozum, vôľu aj svedomie.
Vy azda viete lepšie, ako ho majú použiť v situácii, keď im ide o zdravie, život a budúcnosť?
Vás do toho nič, kým nebudete riskovať vlastné zdravie, budúcnosť aj život.
Ide o ich život, nie váš. Vy ho za ne žiť nebudete.

25 marca 2021

PAPEŽ FRANTIŠEK: Potrat nikdy není odpovědí, kterou ženy a rodiny hledají.

Nikdy nelze eliminovat lidský život, ani si pronajímat nájemného vraha, aby se vyřešil problém.
 
O žádné lidské bytosti nikdy nelze tvrdit, že její život nestojí za to, aby byl žit.
 
Když žena zjistí, že čeká dítě, okamžitě v ní procitne hluboký smysl pro mysterium. Rostoucí vědomí této přítomnosti proniká celým jejím bytím a činí z ní matku. Mezi ní a dítětem vzápětí vzniká zkřížený dialog, který věda označuje jako cross-talk. Je to intenzivní vztah mezi dvěma lidskými bytostmi, které spolu komunikují již od prvních okamžiků početí, aby se usnadnilo vzájemné přizpůsobování, jak postupně maličký roste a vyvíjí se.
 
© Iva Štrbová-Jarošová: Ako v nebi
 

23 marca 2021

BUĎME NABLÍZKU NENAROZENÝM. I jejich rodičům.

Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně, která se slaví také jako den nenarozeného života. K věřícím olomoucké arcidiecéze se obrací arcibiskup Jan Graubner i pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík.
 
Drazí bratři a sestry,
 
ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.
 
Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím.
 
© Iva Štrbová-Jarošová: Tajomstvo rodiny 
v tieni aj vo svetle 2019
 

21 marca 2021

DOWNOV SYNDRÓM MÁ SVETOVÝ DEŇ. A deti s DS smrť literou zákona.

Zákon 73/1986 Zb. o aborte umožňuje legálne usmrtiť dieťa s diagnostikovaným Downovým syndrómom. Tento status quo prezidentka SR chráni váhou najvyššej ústavnej funkcie.
 
21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. V kalendári OSN je oficiálne od roku 2012.
 
Downov syndróm (DS, trizómia 21) je genetická anomália spôsobená nadbytočnou kópiou chromozómu 21. DS je genetická odchýlka a nedá sa liečiť. Genetická nehoda a nedá sa jej predísť. Spôsobuje poruchy a oneskorenie fyzického a mentálneho vývoja. Vyskytuje sa u jedného dieťaťa na 500 až 1.000 živonarodených detí.
 
 

19 marca 2021

MAMA. TATA. A rákoš detí.

Úlomky spomienok. A obzretie za životom. Rodičov, súrodencov, svojím. A mame a tatovi odkaz do večnosti.
 
Julka (1917) a Jožko (1915) vyrastali na Dolnom konci. V susedných dvoroch. Ktovie, či tušili, že sú si súdení. Julka bola z majetnejšej, Jožko z nemajetnej rodiny. A jednako osud spojil a na polstoročie splietol ich životy. A votkal do nich osem ratolestí. Každé dva roky Julka rodila dieťa. Sedemnásť rokov. A v tichosti niesla z roka na rok ťažšie bremeno. Húževnato a vytrvalo. V úzkosti a pokore.
 

17 marca 2021

LIST POSLANCOM. Podporte ochranu nenarodených.

List z 15.marca 2021
doručený Kancelárii Národnej rady SR.
 
 
Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,
 
už o pár dní budete mať možnosť diskutovať a hlasovať o návrhu novely Zákona 73/1986 Zb., ktorej cieľom je pomoc a ochrana nenarodených detí a ich mamičiek pred umelým potratom. Ako zástupcovia organizátorov Národného pochodu za život sa na Vás obraciame s prosbou o podporu tohto návrhu Vaším hlasom.
 
Vyjadrujeme našu plnú podporu predloženému návrhu zákona, ktorý prináša zlepšenie súčasnej neľudskej a neudržateľnej potratovej praxe, chráni nenarodené deti pred smrťou umelým potratom bez udania dôvodu a zlepšuje informovanosť tehotných mamičiek. Aktuálne platný zákon z roku 1986 totiž nereflektuje súčasné vedecké poznatky, nakoľko sa nezmenil už viac než 30 rokov.
 

08 marca 2021

ZASTAVME ABORTY Z VÔLE ZÁKONA. A ľubovôle matky.

Otvorený list Iniciatívy IDE O ŽIVOT živáčika poslancom NÁRODNEJ RADY SR k novele Zákona 73/1986 Zb. o umelom ukončení tehotenstva potratom.
 
O niekoľko dní bude parlament prerokovávať návrh novely Zákona 73/1986 Zb. o umelom ukončení tehotenstva potratom. Predkladateľom návrhu je poslanec za OĽANO Martin Čepček.
 
Ako v nebi © Iva Štrbová-Jarošová

Iniciatíva IDE O ŽIVOT živáčika združuje kresťanov a ateistov, ktorí sa téme potratov venujú mnoho rokov. A stoja na strane ochrany nenarodeného života od počatia.

28 februára 2021

NADPRÁVA ŽENY. A obete nadpráv.

Feministky a progresívci presadili pre tehotné ženy na Slovensku legislatívne nadpráva.
A PROGRESÍVNOU GENOCÍDOU V MATERNICI odsúdili
na smrť státisíce prenatálnych detí.
 
ŽENA
(1)
nadprávo
dať usmrtiť bez uvedenia dôvodu
prenatálne dieťa
 
(2)
nadprávo
dať eugenicky usmrtiť životaschopné dieťa
s genetickou odchýlkou
 
(3)
nadprávo
dať usmrtiť budúceho dediča
otca a matky
 
(4)
nadprávo
vylúčiť otca z ochrany života
vlastného dieťaťa
 
OBETE
nenarodené deti v tele matiek
otcovia a samotné matky
 
 
 

23 februára 2021

REBEL IDE ZĽUDŠTIŤ ZÁKON. A vrátiť nenarodeným dôstojnosť.

Poslanec Martin Čepček, klub OĽANO, 19. januára 2021 predložil do NR SR návrh novely Zákona č. 73/1986 Zb. o umelom ukončení tehotenstva potratom.
 
 
 
ÚVOD
V západnej civilizácii súperia DVA HODNOTOVÉ PRÚDY.
 
PRO-ABORT chráni matku a jej právo usmrtiť nenarodené dieťa.
PRO-LIFE chráni právo nenarodeného dieťaťa na život.
 
 
 
I. STATUS QUO
STATUS QUO vzťahu matky a dieťaťa v maternici na Slovensku určuje ZÁKON 73/1986 Zb.
 

21 februára 2021

ZÁLEŽÍ NA KAŽDOM ŽIVOTE. Aj keď sa narodíš s chromozómom naviac.

Kedy prestaneme zabíjať ľudí s Downovým syndrómom? Názor publicistu Marca A. Thiessena.
The Washington Post, 9. marca 2018
 
Keď matka Karen Gaffneyovej zistila, že bude mať dieťa s Downovým syndrómom (DS), lekár predpovedal, že Karen si pravdepodobne nedokáže ani zaviazať topánky. V dojímavom a výrečnom TEDx vystúpení Karen uviedla, že v skutočnosti sa stala vynikajúcou plavkyňou. V štafetovej súťaži preplávala Lamanšský prieliv a zvládla plaveckú etapu v triatlone „Únik z Alcatrazu“.
 
Teraz má strach z výsledku iných pretekov – v hľadaní rýchlejšieho skríningu DS v maternici s cieľom zabiť viac detí s týmto postihnutím.

18 februára 2021

MANIFEST KRESŤANA-ATEISTU. K právu matky na súkromie. A dieťaťa na život.

Sedemdesiatimi siedmimi slovami.
 
PROTI SEBE stoja DVE BARIKÁDY:
 
PRO-ABORT obhajuje právo matky usmrtiť nenarodené dieťa.
PRO-LIFE právo nenarodeného dieťaťa na život.
 
Odložme bokom DOBRO, ZLO a nutnosť
rozlišovať jedno od druhého.
 
Dajme na stôl holé fakty o životaschopných deťoch
usmrtených abortom z ľubovôle matky:
 
ROČNE 6 tisíc detí na SK
vyše 40 miliónov na svete
 
PREČO spolu s mnohými inými stojím 
na strane života dieťaťa?
 
PRETOŽE DIEŤA je od počatia ČLOVEK.
ŽIVOT je RAST. SMRŤ je AMEN.
 
A USMRTENIE KRIVDA.
 
 
Sme navždy zodpovední za to, čo sme si skrotili
 

16 februára 2021

NÁMAHA ZVYŠUJE VNÍMAVOSŤ. A ochotu pomôcť.

 
Po prvom prečítaní článku sa zdá, že ide o vyvážený pohľad otca dennodenne konfrontovaného so starostlivosťou o dieťa s ŤZP. Opätovný pohľad na fakty, ktoré vymenúva, zažne v hlave červené kontrolky... z nahromadenia tendenčných zovšeobecnení, poloprávd až neprávd.
 
• Otec dieťaťa s ŤZP tvrdí, že prívrženci pro-life idú proti vedeckým faktom/záverom.
 
Naozaj? Práve veda priniesla poznanie, že ľudský život vzniká v momente oplodnenia vajíčka spermiou. Všetky reči, dokedy je v tele matky „zhluk buniek“ a odkedy človek, sú len snahou zastrieť tento neodškriepiteľný fakt a postaviť sa do roly sudcov s právom vyriecť ortieľ smrti...
 

12 februára 2021

Martina Šulová: V ŽIVOTE IDE O ŽIVOT. Aj hendikepovaných detí.

 
Nedalo mi, dlho som premýšľala, hľadala vhodné slová. Je to téma citlivá, je to téma aktuálna. Nechcem nikoho menovať a nebudem. No budem reagovať. O to mi v tomto momente ide.
 
Som ten typ človeka, ktorý si za prvých 30 rokov života uvedomil, že bol vlastne dovedený k akceptácii. Koho a čoho? Človeka ako bytosti. A jeho hodnoty.
 
Bola som vyzvaná pozerať sa na problém realisticky, bez ružových okuliarov, „vyjsť z komfortnej zóny, nemudrovať a nemať falošnú lásku k blížnemu“. Z týchto slov mi vychádza jediné: autor má nedoriešené emocionálne veci a sklamanie z toho, že je sám otcom hendikepovaného dieťaťa....
 

09 februára 2021

PROGRESÍVNA GENOCÍDA V MATERNICI. Zákon o aborte poctivým jazykom.

Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva – preklad z lekárskeho do poctivého jazyka.
 
 
ZÁKON
73
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
z 23. októbra 1986

O USMRTENÍ DIEŤAŤA V MATERNICI
 
 

06 februára 2021

ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ DIEŤA. Eugenický abort. A fanatizmus.

Skúsenosť otca dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).
 
Miro, čítam tvoje príspevky o aborte.
A je mi z nich smutno.
 
To, čo píšeš, nie je racionálne posudzovanie. Ani diskusia. Ani analýza. Vytváraš si argumentáciu, aby si označil nepriateľa. Oponentov označuješ za nacistov. Progresívci zabíjajú. Liberáli sú fašisti. Čistý framing. A staviaš sa proti vedeckým faktom/záverom.
 
Píšeš, že v Poľsku zakázali eugenické potraty.
Potraty na základe poškodenia dieťaťa.
 
 

22 januára 2021

GENETICKÉ TESTOVANIE A ABORT. Kibici do Božieho plánu.

Bude genetické testovanie slúžiť nenarodenému dieťaťu? Alebo pomáhať hubiť deti s genetickými odchýlkami?
 
 
ÚVOD
 
Genetické testovanie slúži lekárskej vede.
Pred počatím aj počas gravidity.
 
 

16 januára 2021

DIEŤA S DOWNOM. Eugenický abort. A svedomie prezidentky.

Abort detí s Downovým syndrómom (DS) je ťažko pochopiteľná civilizačná zvrhlosť.
 
 
ÚVOD
 
Na dieťa v maternici číha smrť. Z vôle liberálneho zákona.
Z rozhodnutia matky. A z rúk lekára.

Do 12. týždňa prenatálneho veku má matka zákonné právo dať dieťa usmrtiť.
Bez zdravotnej indikácie. Bez udania dôvodu. Ukázaním palcom nadol.

Po 12. týždni idú zákon a matka po krku dieťaťu s genetickou anomáliou.
Napríklad s Downovým syndrómom (DS).
 
 

12 januára 2021

MOJE TELO MOJA VOĽBA. Kedy slogan platí. A kedy nie.

Kedy okrídlený slogan pro-abortizmu platí a prečo neplatí práve pre aborty.
 


ÚVOD

Abort stavia život dieťaťa v tele matky do protikladu k jej súkromiu.
Liberálna etika, legislatíva a medicína pri aborte protežuje ženu.
 
Dieťa odsúva na okraj bytia a vykazuje ho zaň.
Žene ponúka gynocentrický svet:
 

10 januára 2021

ABORT A ZABITIE. Progresívnym rozumom.

Dôsledok progresívneho postoja k abortu dieťaťa z ľubovôle matky.
 

I.      ŽENA – DIEŤA – ABORT

 
Vo videu ROZHODOVAŤ MUSÍ ŽENA z mája 2018 vtedajšie podpredsedníčky strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO (PS) Zuzana Čaputová, Irena Bihariová a Zora Jaurová dali do vzťahu pojmy ŽENA – DIEŤA – ABORT a vyjadrili svoje osobné postoje a zároveň postoj strany PS k abortu dieťaťa z ľubovôle matky.