05 novembra 2021

Vladimír Palko: KRVAVÝ RADIKALIZMUS. Potraty až do pôrodu. Ako právo matky.

O dejinách potratov a rastúcom potratárskom radikalizme v USA (krátená verzia).
V Snemovni reprezentantov bol pred mesiacom schválený Women’s Health Protection Act
(WHPA – Zákon o ochrane zdravia žien), ktorý umožňuje potrat až do 9. mesiaca.
Potraty do 9. mesiaca sú v USA legálne už dávno
Potraty na požiadanie sa bez obmedzenia vykonávajú na území 7 štátov a vo Washington D. C.. Pri ohrození života alebo zdravia matky sú legálne až do pôrodu v každom z 50 štátov USA.
Do roku 1973. Pred prípadom Roe
V 30 štátoch USA bol potrat do roku 1973 nelegálny.
V 16 bol legálny za osobitných podmienok (znásilnenie, incest, ohrozenie života matky).
Tri štáty povoľovali potrat na požiadanie pre svoje občianky.
Štát New York pre všetky ženy.
Rozsudok nad Roe znamenal revolučný prielom
Jane Roe (pseudonym Normy McCorvey), ktorej štát Texas v roku 1969 neumožnil legálny potrat, podala v roku 1971 žalobu na Najvyšší súd. Žalovaný štát Texas zastupoval prokurátor Henry Wade. Kauza dostala názov „Roe v. Wade“. Najvyšší súd v roku 1973 zakázal úplný zákaz potratov v členských štátoch USA. Verdikt znamenal revolučný prielom.
1. a 2. trimester? Potrat na požiadanie musí byť legálny
Najvyšší súd povedal, že v 1. a 2. trimestri tehotenstva musí byť potrat legálny na požiadanie. V 1. trimestri je len vecou matky a zdravotníka, do ktorej štát nemá zasahovať. V 2. trimestri až po schopnosť plodu prežiť mimo matkinho tela (viability) sa na práve ženy nič nemení. Potrat je na požiadanie a hotovo. Akurát štát môže vyžadovať vyššiu kvalifikáciu zdravotníka resp. vyššiu odbornú úroveň zariadenia vykonávajúceho potrat. Americká prax je taká, že moment viability nastáva v 24. – 28. týždni tehotenstva. Teda na konci 2. trimestra.
Polročný ľudský plod meria cez 30 centimetrov a váži vyše dvoch tretín kila. Nedá sa v ňom nespoznať človeka. Keď ho zabijete potratom, je to veľmi krvavý príbeh. Ale v Amerike je na požiadanie.
V 3. trimestri môžu štáty potrat zakázať
„Roe v. Wade“ je pre liberálov posvätný text. Jedna vec im však prekáža. Najvyšší súd síce povedal, že potrat je právom ženy, ale že to právo nie je absolútne. Po nadobudnutí životaschopnosti môže štát zákonom obhajovať svoj záujem a chrániť nenarodený život. Verdikt súdu hovorí, že keď nie je ohrozený život alebo zdravie ženy, v 3. trimestri môžu štáty potrat zakázať.
Čo je na Roe verzus Wade najbrutálnejšie?
Najvyšší súd v roku 1973 neobjavil žiadnu povinnosť štátov chrániť život nenarodených. Ani len tesne pred narodením. Majú len možnosť, nie povinnosť. A preto je v USA sedem štátov, ktoré majú potraty legálne až do pôrodu.
Povedzme si, ako Najvyšší súd k tomuto dospel.
Tvrdiť, že to je človek, je údajne rigidné
V zdôvodnení na strane 150 čítame:
„…legitímny záujem štátu v tejto oblasti nemusí stáť ani padať na prijatí presvedčenia, že život začína počatím alebo v niektorom inom okamihu pred živým pôrodom. Pri hodnotení záujmu štátu možno uznať menej rigidný nárok, že pokiaľ ide aspoň o potenciálny život, štát môže presadzovať (svoje) záujmy…“
Dieťa v 9. mesiaci meria 45 centimetrov a váži skoro tri kilogramy.
Už kope ostošesť, ale nemáme vychádzať z toho, že to už je ľudský život.
Že ľudský život začína počatím? Len jedna z viacerých teórií, usúdil Najvyšší súd
Zástupcovia štátu Texas ovládali modernú biológiu lepšie. Bránili sa tým, že ľudský život začína počatím, a teda štát ho má brániť. Najvyšší súd stanovisko Texasu spomína, ale oponuje:
„Nemusíme riešiť ťažkú otázku, kedy život začína. Keď tí vyškolení v príslušných oboroch medicíny, filozofie a teológie nie sú schopní dospieť k žiadnemu konsenzu, súdnictvo v tomto bode vo vývoji znalostí o človeku nie je v pozícii špekulovať o odpovedi.“
Pritom moderná veda na otázku odpoveď dala.
A v roku 1973 bola známa.
Právo na potrat na základe práva na súkromie; práva, o ktorom niet v ústave zmienky
Ústavné právo na potrat Najvyšší súd odvodil od práva na súkromie. Verdikt prešiel hlasovaním v pomere 7 ku 2. Dvaja nesúhlasiaci sudcovia namietali, že v americkej ústave žiadne právo na súkromie zakotvené nie je.
Roe v. Wade bol učebnicový príklad súdneho aktivizmu. Hovorí sa mu aj súdnická tyrania, kedy sudcovia voluntaristicky prestávajú legislatívu vykladať, čo je ich jediná úloha, a začínajú ju tvoriť. A tak nahrádzajú zákonodarnú moc.
DÔSLEDKY
V USA sa potraty vykonávajú až do 3. trimestra a v 7 štátoch až do pôrodu. Niekde je lehota do 20 týždňov. Poväčšine je 24 a viac týždňov. Nie je známe, koľko potratov sa v USA vykonáva v 9. mesiaci. S tým sa nikto nepochváli. V 3. trimestri sa vykonáva 1,3 percenta zo všetkých potratov, čo je asi 5 000 ročne. Štúdie hovoria, že aj na neskoré potraty chodia väčšinou zdravé ženy so zdravými plodmi. A volia potrat, lebo dieťa skrátka nechcú.
Za 50 rokov od „Roe“ sa podarilo „znelegálniť“ iba jeden druh potratu, takzvaný „potrat čiastočným narodením“. Ten sa vykonával v okamihu, keď časť dieťaťa, obvykle hlavička, sa už nachádzala mimo tela matky.
Môže byť niečo radikálnejšie ako Roe? Bohužiaľ, áno
V hlavách amerických demokratov sa zrodil ešte väčší radikalizmus. Je ním návrh WHPA. Demokrati žijú v obave, že súčasný Najvyšší súd s prevahou konzervatívnych sudcov by mohol zrušiť verdikt z prípadu „Roe v. Wade“.
Niektoré liberálne štáty USA sa pripravili už dopredu na zrušenie „Roe“ a schválili si svoje potratové zákony nanovo, keďže tie staré sa odvolávali na „Roe“.
A WHPA je akousi preventívnou federálnou odpoveďou na hrozbu zrušenia „Roe“.
WHPA ide ďalej ako Roe
WHPA je ešte radikálnejší ako „Roe“.
„Roe“ hovorí, že v 3. trimestri môžu štáty potrat zakázať.
WHPA hovorí o ústavnom práve ženy a bodka. O možnosti obmedzení nie je zmienka.
Potraty až do 9. mesiaca v USA už dávno sú a aj zostanú.
Lebo WHPA v ničom legislatívu nesprísňuje.
Len uvoľňuje.
„Nič v tomto zákone nemožno vykladať tak, aby oprávňovalo akúkoľvek vládu zasahovať do schopnosti osoby prerušiť tehotenstvo, zmenšovať alebo akýmkoľvek spôsobom negatívne ovplyvňovať ústavné právo osoby ukončiť tehotenstvo alebo nahrádzať akýkoľvek iný prostriedok nápravy porušenia ústavného práva.“
Sem dospel americký potratový radikalizmus.
Kto hovorí. A kto mlčí
Republikánska strana hovorí úplne jasne. WHPA by sa podľa nej mal volať „Zákon o potratoch na požiadanie až do pôrodu“, lebo to je jeho pravý obsah. A čo na to hovoria predkladatelia zákona a potratová loby? Popierajú, že WHPA povoľuje potrat na požiadanie až do 9. mesiaca? Obviňujú proliferov, že šíria hoaxy? Nie. Mlčia.
Verme, že WHPA v Senáte neprejde.


Komentár Vladimíra Palka skrátil
a upravil Miro Ščibrany
IDE O ŽIVOT

Úplná verzia článku:
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára