21 apríla 2022

Eduard Chmelár: PUTIN JE AGRESOR. Biden nechce mier.

SKRÁTENÉ FB-STATUSY A ČLÁNKY 22.02.–12.04.2022.


• Kameňom úrazu je rozširovanie NATO. • Putin priviedol Rusko do medzinárodnej izolácie. • Znepokojovať by nás malo nielen konanie Putina, ale aj Bidena • Biden zrušil summit s Putinom. Predlžovanie vojny vyhovuje iba USA. • Táto vojna je aj vojnou o to, kto bude dovážať fosílne palivá do Európy. • Predlžovanie vojny zvyšuje riziko rozpadu Ukrajiny a ohrozenia územnej celistvosti SR. • Ak sa Západ v geopolitickej hre preráta, Rusko, Čína a India vytvoria silný blok. To povedie k marginalizácii Európy a úpadku statusu Ruska ako veľmoci. Rusko sa stane vazalom Číny. A Peking novým mocenským centrom.

13 apríla 2022

CARLO VIGANÒ: Dovolili sme zabíjať potratmi miliardy nevinných ľudí.

Posolstvo arcibiskupa Carla Mariu Viganò
, bývalého apoštolského nuncia v USA.
Zhromaždenie Reawaken America. Salem, Oregon. USA. 2. apríla 2022. Krátené.
Chcem vás pozdraviť a povzbudiť k prebudeniu svedomia.
Je čas zobudiť sa. A pochopiť, čo sa stalo.
A čo sa deje. Je čas konať.
 
Hrozba tretej svetovej vojny visí nad nami všetkými.

10 apríla 2022

VEĽKÝ TÝŽDEŇ. A jeho kľúčové udalosti.

V katolíckej cirkvi západného obradu.
Dnes vstupujeme do vyvrcholenia pôstneho obdobia.
A zároveň do bezprostrednej blízkosti Veľkej noci.
Kvetná (Palmová) nedeľa otvára dvere Veľkého (Svätého) týždňa.
Vtedy si pripomíname udalosti, ktoré zásadne ovplyvnili náš život.
Budeme sledovať človeka v jeho rôznych podobách – slabého, nestáleho, idúceho s davom i proti nemu, verného, vytrvalého i zrádzajúceho, ubližujúceho i pomáhajúceho, súcitného i mučiaceho, zrádzajúceho a zúfalého, i ľutujúceho a kajúceho... a budeme uvažovať, v akých rôznych polohách nachádzame sami seba...

30 januára 2022

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty a národní socialisti.

30. januára 1933, pred 89 rokmi, prevzali v Nemecku moc nacisti. Ideológiu rasovej nadradenosti Árijcov uplatnili aj v prístupe k životu a smrti prenatálnych detí. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Sovietsky zväz – náš vzor a priateľ!
Hitlerova ideológia sa opierala o tri piliere: socializmus, nacionalizmus a rasizmus. Adolf Hitler priznal: „Mnoho som sa naučil vďaka marxizmu. Rozdiel je v tom, že ja som skutočne uviedol do života všetko, o čom tí šuflikanti a pisálkovia iba nesmelo bľabotali.“ (Hermann Rauschning: Rozhovory s Hitlerom). A vysvetlil, prečo po prebratí moci vydal pokyn, aby boli radoví nemeckí komunisti prijímaní do NSDAP: „S boľševizmom nás omnoho viac spája ako rozdeľuje. Malomeštiacky sociálny demokrat či odborový predák sa nikdy nestane národným socialistom. Komunista bude bezchybným národným socialistom.
V súkromnom živote fuehrera sa skĺbili črty dnešného progresívneho ľavičiara. Žil vo voľnom zväzku. Prístup k sexualite mal „kreatívne“ perverzný. Často bol pod vplyvom drog. Bol vegetariánom. Zástancom práv zvierat. Bojovným antiklerikálom. Propagátorom abortov a eutanázie.

06 januára 2022

VIANOČNÉ OBDOBIE. Od Narodenia Pána. Po Krst Pána.

Sviatky Rímskokatolíckej cirkvi od Štedrého dňa po Troch kráľov a Krst Pána.
Po štvrtej adventnej nedeli je čas do Štedrého večera rôzny – od necelého dňa (v roku, keď 24.12. vychádza na nedeľu a ráno ju ešte slávime ako 4. adventnú nedeľu), kedy táto nedeľa plynule prechádza do Štedrého večera, až po 6 dní, kedy Štedrý večer pripadne až na sobotu po 4. adventnej nedeli.
Štedrý večer je vigíliou sviatku Narodenia Pána. Pripomíname si už v predvečer sviatku veľkú Božiu štedrosť, keď nám Boh daroval Dar nad všetky dary – seba samého v ľudskej podobe, v podobe malého dieťaťa. Preto sa aj my navzájom obdarúvame, aby sme konali podobne – robili radosť našim blízkym, či priateľom.
SVIATOK NARODENIA PÁNA
(Prvý sviatok vianočný, 25. decembra)
Je TÝM dňom, ktorý tvorí centrum Vianoc. Naše zraky sa upierajú do jasieľ na maličké bezbranné dieťa. Boh nie nadarmo vymyslel plán spásy pre nás takým spôsobom. Keby bol zostal pre nás nedosiahnuteľný, tam kdesi vysoko „v oblakoch“, ťažko by sme si k nemu nahádzali cestu a vzťah. No „v plnosti času“ sa Slovo stalo telom. Slovo, ktoré je od večnosti a ktoré je od večnosti spoločenstvom v Trojici, sa sklonilo k zemi a v konkrétnom čase sa jej dotklo v podobe človeka: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“(Jn 3,16).
Aj keď sa Ježišovo narodenie podáva v každom z evanjelií inak a v každom z nich sa detaily rôznia, predsa je ich posolstvo pre nás a zároveň odpoveď na otázku PREČO sa Ježiš narodil jednoznačné:
„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4,4-5).

20 decembra 2021

ADVENT. Čas stíšenia a ponoru do seba.

Duchovný pohľad na začiatok liturgického roka v rímskokatolíckej cirkvi.
ADVENT
Slovo advent (z lat. adventus) znamená príchod. V rímskokatolíckej cirkvi sa ním začína nový liturgický rok. Je časom dvojakého očakávania – príchodu vteleného Boha narodeného v Betleheme na tento svet a druhého (eschatologického) príchodu Ježiša Krista na konci čias. Zároveň sa so zvláštnou úctou pripomína aj Ježišova Matka Mária v prvej časti adventu tzv. rorátmi do 16. decembra.
Ich názov pochádza z prvých slov omšového úvodného spevu:
„Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum – Roste nebesia
z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého.“

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty, KDH a kresťanskí pragmatici.

„Pragmatickí“ kresťanskí demokrati abort deklaratívne odmietajú. V praxi sa legislatívnemu obmedzovaniu abortu vyhýbajú. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Katalyzátorom rozkladu KDH v druhej polovici 90. rokov bol aj spor medzi „tradičným“ a „pragmatickým“ krídlom o hodnotové priority strany.
Býv. premiér Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS)
„Pragmatické“ krídlo aborty deklaratívne odmietalo, ale v praxi sa ich legislatívnemu obmedzeniu dlhodobo vyhýbalo. Jeho čelným predstaviteľom bol Mikuláš Dzurinda.

13 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty na Západe. A „kresťanskí“ demokrati.

Smrť Alda Mora v roku 1978 bola aj smrťou talianskej kresťanskej demokracie ako politickej sily chrániacej právo každého človeka na život. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Viaceré západné krajiny legalizovali abort v 70. rokoch
a neskôr. 1970 Fínsko. 1973 Dánsko. 1974 Západné Nemecko. 1975 Francúzsko, Rakúsko a Island. 1978 Taliansko. 1979 Nórsko. 1981 Holandsko. Po nich nasledovali ďalšie krajiny.
Švédsko
Vo Švédsku vládnu Sociálni demokrati temer nepretržite od 30. rokov 20. storočia. V roku 1938 švédski zákonodarcovia zlegalizovali abort z medicínskych, eugenických a právnych dôvodov. V roku 1946 pridali dôvody sociálne. Žena pred abortom musela predstúpiť pred špeciálnu komisiu. V roku1974 schválili abort na požiadanie v prvých štyroch mesiacoch tehotenstva. Zákon patril k najliberálnejším v Európe. A platí dodnes.

07 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty v tábore socializmu. A Číne.

V Československu abort schválili komunisti v roku 1957. A liberalizovali v roku 1986. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Vo väčšine európskych krajín, v ktorých sa komunisti dostali k moci, veľmi rýchlo prišla legislatívna úprava umožňujúca socialistické plánovanie rodičovstva. Beztrestné aborty zväčša bez obmedzenia a na požiadanie.
V roku 1952 boli legalizované aborty v Juhoslávii. V roku 1956 v Poľsku, Maďarsku a Bulharsku. V roku 1957 v Československu, Rumunsku a v Číne. V roku 1961 v Severnej Kórei. V roku 1965 na Kube. V roku 1972 aborty legalizovala NDR.
Najbrutálnejšiu a najmasovejšiu formu aborty nadobudli v komunistickej Číne. Tu sa abort stal priam nutnosťou. Vo veľkom tu ženy boli a stále sú k abortu nútené. V roku 1979 Čínska ľudová republika zaviedla tzv. politiku jedného dieťaťa. Tá nútila ženy podstupovať aborty a neraz viedla k zabíjaniu už narodených detí.

01 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Megabiznis so smrťou.

Slobodné zabíjanie v slobodnom svete? Lož o znásilnení. Súdny aktivizmus. Americký sen. Megabiznis so smrťou. A postnatálny abort? (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE,)
Legalizáciu abortov v USA ovplyvnili zmeny, ktoré sa udiali v 2. polovici 60. rokov. Revolta a resuscitácia kultúrneho marxizmu spustila v západnej spoločnosti
pochod inštitúciami. Začalo rozkladanie a re-definícia známych inštitúcií. Vrátane rodiny a prístupu k ľudskej sexualite a zodpovednosti. Tento fenomén sa označuje ako sexuálna revolúcia.
O legalizovaní abortu v USA rozhodli sudcovia Najvyššieho súdu. Nie volení zákonodarcovia v Senáte. Nie občania v referende. A rozhodli o ňom v súdnom spore známom ako „Roe vs. Wade“. Ak mal byť spor Roe verzus Wade úspešný, musel získať silnú spoločenskú podporu a mediálne krytie. Preto zástancovia legalizácie abortov rozšírili lživú historku, že Norma McCorwey (pseudonym Jane Roe) otehotnela po hromadnom znásilnení. Súd vyniesol 22. januára 1973 verdikt o legálnosti abortov. Sedem sudcov Najvyššieho súdu prehlasovalo zvyšných dvoch.

25 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Margaret Sangerová a aborty v USA.

Slobodné zabíjanie v slobodnom svete? Planned Parenthood, organizácia, ktorú založila Margaret Sangerová, dnes prevádzkuje celosvetovú sieť potratových kliník. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Rozhodujúcu úlohu v snahe legalizovať abort v USA zohrala organizácia
Planned Parenthood. A jej zakladateľka Margaret Sangerová (1879-1966). Propagátorka eugeniky a „rasovej hygieny“. Jedna z najvýznamnejších postáv pro-potratovej revolúcie. Dodnes ikona ľavicového a najmä feministického hnutia v USA.
Kto bola Margaret Sangerová?
Aké je politické a ideologické pozadie jej celoživotnej činnosti?
Hoci pochádzala z mnohodetnej rodiny írskych prisťahovalcov, už v mladosti ju nadchol model rodiny s nanajvýš dvomi deťmi. Po sobáši s W. Sangerom sa začala politicky angažovať vo feministickom hnutí. Vstúpila do Socialistickej strany Ameriky. Tá v roku 1919 dostala od V. I. Lenina pozvanie do Komunistickej internacionály (Kominterny). A časť jej predstaviteľov založila v septembri 1919 Komunistickú stranu Ameriky.

19 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. „Ženské práva“ Made in USSR.

Alexandra (Šura) Kollontaiová. Ľudová komisárka pre ženské otázky a ... potraty. Sovietske Rusko sa stalo prvou krajinou sveta, ktorá legalizovala zabíjanie nenarodených detí. A zabíjanie rozšírila takmer na priemyselnú škálu.(Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Je chladný novembrový deň roku 1917. V pracovni Vladimíra Lenina sa práve pripravuje prvé stretnutie novej sovietskej vlády (Sovnarkomu). Alexandra Kollontaiová, ľudová komisárka pre sociálnu starostlivosť, bude zodpovedať za „oslobodenie“ sovietskej ženy od pút rodenia a slúženia mužovi a deťom. Sovietska sexuálna revolúcia môže začať.
Alexandra Kollontaiová, kovaná komunistka, ktorú aj dnes feministky v západných krajinách oslavujú ako ikonu zápasu za ženské práva, sa narodila v roku 1872 v Petrohrade. V rodine generála Michaila Domontoviča a dcéry fínskeho továrnika Alexandry Masaliny-Mravinskej. Rodina mala ruských, ukrajinských, fínskych, nemeckých a francúzskych predkov. To predurčilo vynikajúce jazykové schopnosti mladej Alexandry. Tie neskôr využili boľševici vo svojom diplomatickom ťažení v Škandinávii, kde prežila dlhé roky. Na poste sovietskej veľvyslankyne vo Švédsku a Nórsku.

18 novembra 2021

ANNA ZÁBORSKÁ. Z pro-life političky. Pro-abort katolíčka.

O čom vypovedajú dve novelizácie zákona o aborte zaparkované v slepej uličke.
Anna Záborská sa celý politický život profilovala ako pro-life politička. Najprv v slovenskom parlamente. Neskôr v európskom. A na jej pro-life línii nič nezmenil ani odchod z KDH. Ani založenie KÚ. Ani vstup na kandidátku OĽaNO.
Odklon nastal po voľbách 2020. A nie bársaký.
V máji 2020 už ako poslankyňa NR SR vyhlásila, že
►nechce ísť poľskou cestou zákazu potratov
►rešpektuje právo ženy na potrat
Vyhláseniami predviedla veletoč.
salto mortale.

07 novembra 2021

KONŠPIRÁCIA. Dear Susan, Irene and Zora.

List od AOC. Až hen z Ameriky.
Hi, girls!
Videla som vaše video ROZHODOVAŤ MUSÍ ŽENA. Thumb up! Really good job. Stojíte na správnej strane. A stojte na nej naďalej. Stoj čo stoj! My feministky si právo na abort nesmieme nechať vziať. To právo nám vybojovali sovietske súdružky-feministky a súdruhovia-boľševici. Už pred sto rokmi. A rovnako dlho nám ho chráni Margaret Sanger so súdružkami-feministkami from Planned Parenthood Federation. Ony vyvinuli a rozvíjajú jazyk, ktorý surovosť samotného zákroku ukrýva za noble-minded cieľ chrániť zdravie ženy and her reproductive freedom and rights. A našou feministickou a revolučnou neo-marxistickou povinnosťou je udržať abort legálny. Na požiadanie. Až do pôrodu. A zbaviť ho stigmy.

05 novembra 2021

Vladimír Palko: KRVAVÝ RADIKALIZMUS. Potraty až do pôrodu. Ako právo matky.

O dejinách potratov a rastúcom potratárskom radikalizme v USA (krátená verzia).
V Snemovni reprezentantov bol pred mesiacom schválený Women’s Health Protection Act
(WHPA – Zákon o ochrane zdravia žien), ktorý umožňuje potrat až do 9. mesiaca.
Potraty do 9. mesiaca sú v USA legálne už dávno
Potraty na požiadanie sa bez obmedzenia vykonávajú na území 7 štátov a vo Washington D. C.. Pri ohrození života alebo zdravia matky sú legálne až do pôrodu v každom z 50 štátov USA.

02 novembra 2021

DvC: JEŽIŠ BOL LIBERÁL. A potrat je právo od Boha slobodne sa rozhodnúť.

Môže byť stokrát logické, že uskutočnením potratu sa dotknuté osoby dopúšťajú zabitia, jedného z hlavných porušení Desatora. Podstatné je, že niekto sa stavia medzi zámer Boha a jeho tvora, jedinca, ktorý má právo od Boha slobodne sa rozhodnúť, že zabije.
Kresťanstvo je myšlienkový systém, ktorý vychádza z nediskutovateľných predpokladov, axióm, ostatne ako každý myšlienkový systém. Je zbytočné hodnotiť takúto myšlienkovú konštrukciu z pohľadu iného myšlienkového systému, založeného na iných axiómach. Preto v ďalšom budem predpokladať, že všetko, čomu kresťania veria, je pravda. V rámci axiomatického systému kresťanskej viery sa pokúsim zdôvodniť tvrdenia:
1. Ježiš bol liberál
2. Ak politická strana opiera svoju ideológiu a politickú prax o Kristovo učenie, mala by byť maximálne liberálna.
Ak núti občanov k nedobrovoľnému konaniu, koná proti zámeru Boha a napomáha Diablovi.

24 októbra 2021

SIAMSKE DVOJČA ABORTU. Mizivá vôľa liečiť dieťa v tele matky.

Záleží vám na živote dieťaťa od počatia?
Počas celého vývoja v tele matky?
Potom vás poteší správa, že šancu na normálny život má už aj dieťa s vážnou genetickou anomáliou. S rázštepom chrbtice. S hydrocefalom. A s inými odchýlkami. Takéto vyhliadky dieťaťu dáva fetálna diagnostika. A fetálna chirurgia. Vyšetrenie, zákrok a liečba v tele matky. Aj keď zatiaľ len na špičkových klinikách v zahraničí. Vo Švajčiarsku, USA a iných krajinách. Zákrok už v maternici dáva dieťaťu lepšiu prognózu ako operácia po narodení. Bonusy pre našinca: (1) Náročné fetálne zákroky už ovládajú aj slovenskí neurochirurgovia. Napríklad MUDr. František Horn z Kliniky detskej chirurgie NÚSCCH. (2) Vďaka osobným kontaktom doktora Horna so švajčiarskou klinikou v Zürichu sú operácie dostupné aj slovenským deťom.
Tu dobré správy končia.
PREČO?

18 októbra 2021

OVEROVANIE FAKTOV. Figový list pre progresívne ohýbanie pravdy.

O tom, ako fact-checker denníka The Post v čase volebnej kampane ohýbal pravdu.
A ako ochrana zdravia žien má byť fasádou pre usmrcovanie prenatálnych detí.
USA APRÍL 2020
Je pol roka pred prezidentskými voľbami. Ostrá volebná kampaň je v plnom prúde. A známy denník The Washington Post sa rozhoduje podrobiť fact-check analýze výroky Donalda Trumpa na volebných zhromaždeniach. Z prejavov, ktorými úradujúci prezident útočí na slabiny uchádzačov o úrad prezidenta za Demokratickú stranu.

07 októbra 2021

ARGUMENT ŽENOU. Pre smrť dieťaťa? Des.

Braňo Dobšinský má vo veci jasno. ABORTY sú DOBRO a PRÁVO. Odporcovia MORALIZÁTORI a CYNICI.
Zostrih vyjadrení Braňa Dobšinského v debate pod fb-statusom Vladimíra Palka.
►Fascinuje ma, že údajní kresťania nevedia nič iné len súdiť iné ľudské bytosti.
Súdiť, to vám ide. Samozrejme tých druhých. Vy to dieťa nevynosíte. Nebudete sa oň starať.
Budete len moralizovať dospelé svojprávne ženy, aby žili podľa vás.
Že vám nie je hanba.
►Hovoríte o ženách, čo majú vlastný rozum, vôľu aj svedomie.
Vy azda viete lepšie, ako ho majú použiť v situácii, keď im ide o zdravie, život a budúcnosť?
Vás do toho nič, kým nebudete riskovať vlastné zdravie, budúcnosť aj život.
Ide o ich život, nie váš. Vy ho za ne žiť nebudete.