01 augusta 2020

Kahlil Gibran. PROROK 1/10 O láske

O LÁSKE

Vtedy povedala Almitra:
Hovor nám O LÁSKE.

A on zdvihol hlavu a pozrel na ľudí a oni stíchli ako jeden.
A prehovoril k nim vznešeným hlasom:
Keď vás láska volá, nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé.
A keď vás zahalia jej perute, poddajte sa jej,
hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť.
A keď k vám hovorí, verte jej, hoci jej hlas možno rozplaší vaše sny
ako severák, čo pustoší záhrady.

Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, tak vás bude aj križovať.
A tak, ako vďaka nej rastiete, tak vám aj pristrihne vaše výhonky.
Práve tak, ako stúpa k vašim korunám
a hladká vaše najnežnejšie halúzky, ktoré sa chvejú v slnečnom jase,
tak zostúpi aj k vašim koreňom a pretrhne ich objatie
so zemou.
Zhromažďuje si vás ako obilné snopy.
A mláti vás, aby vás obnažila. A preosieva vás, aby vás zbavila pliev.
A zomieľa vás, aby ste boli bieli. A hnetie vás,
aby ste boli poddajní.

A potom vás uvrhne na svoj svätý oheň,
aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu božiu.
Všetko toto s vami láska robí, aby ste spoznali tajomstvá svojich sŕdc
a v tomto poznaní sa stali kúskom
srdca Života.
Ale keby ste sa báli a hľadali v láske len pokoj a potešenie,
potom by bolo lepšie, keby ste zakryli svoju nahotu
a odišli z holohumnice lásky, do toho sveta bez období,
kde sa budete smiať, ale nevysmejete všetok svoj smiech,
a kde budete plakať, ale nevyplačete
všetok svoj plač.

Láska nedáva nič, len seba, a neberie nič, len od seba.
Láska nič nemá ani nechce byť majetkom nikoho;
lebo láske stačí láska sama.

Keď milujete, nehovorte „Boh je v srdci mojom“,
ale radšej „Ja som v srdci božom“.
A nemyslite si, že môžete usmerňovať beh lásky,
lebo láska, ak vás uzná za hodných, sama usmerňuje váš beh.

Láska má len jedno želanie: aby sa naplnila.
Ale ak milujete a neviete sa vyhnúť túžbam,
majte takého túžby:

Roztopiť sa a byť ako tečúci potok, čo spieva noci svoju pieseň.
Poznať bolesť z nadmiery nežnosti.
Byť zranený vlastným chápaním lásky; a krvácať ochotne a s radosťou.
Zobudiť sa do zory s okrídleným srdcom a vzdávať vďaku za nový deň lásky;
odpočinúť si v hodinu poludňajšiu a rozjímať o nádhere lásky;
vrátiť sa domov v hodinu večernú plný vďačnosti;
a potom spať s modlitbou za svoju lásku vo svojom srdci a s piesňou
na jej chválu na perách.


© Kahlil Gibran


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára