31 augusta 2020

CHEMICKÝ ABORT. Krutá smrť vydávaná za LEGE ARTIS.

Je chemický abort človiečika v tele matky etický, bezpečný a v súlade s poslaním medicíny?
Dva protichodné pohľady a hlasy.
 

Milan Rúfus: MODLITBA ZA RODIČOV

MODLITBA ZA RODIČOV
 
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
 

28 augusta 2020

Prof. Eva Grey: Matka prežíva chemický potrat dieťaťa pri plnom vedomí.

Prvá látka plod v maternici usmrtí, druhá mŕtvy plod z tela ženy vypudí.
Potrat trvá niekoľko hodín až dní.
 
• Pani profesorka, v blogu Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický ste pred dvomi rokmi uviedli, že na Slovensku sa vykonáva len chirurgický potrat. Chemický potrat zákonom povolený nie je. Platí tento stav aj dnes? Jestvujú tlaky na zmenu stavu? Ak áno, akú majú podobu a kto za nimi stojí?
 

26 augusta 2020

Milan Rúfus: MODLITBA ZA DIEŤA

MODLITBA ZA DIEŤA
 
Pár krásnych jarí nám pred očami klíčia.
Kým ľudský údel zložia do hlávky.
Nechodia – bežia,
nehovoria – len kričia.
A vybuchujú – živé prskavky.
 

25 augusta 2020

40 TÝŽDŇOV S MAMOU Denník živáčika

 

24 augusta 2020

Poetica Musica 5/10. ÁNO ZA ŽIVOT Byť hlasom

BYŤ HLASOM
 
Hovoriť je pre nás prirodzené pomaly rovnako ako dýchať. Z úst vypúšťame všeličo – od zbytočností až po vážne filozofické rozpravy. Predsa sa tak často stáva, že názor na nenarodený život sprevádza rozpačité ticho. Z mnohých strán na nás doslova útočí jednostranný pohľad, že neplánované alebo dokonca nechcené tehotenstvo je vždy iba príťaž.
 

21 augusta 2020

Poetica Musica 4/10. ÁNO ZA ŽIVOT Otcom

OTCOM
 
Muž... dobrodruh aj ten, ktorý po dlhej ceste víta doma. Objavuje, dobýja, získava, riskuje. Ak žena je tá, ktorá veľmi miluje, muž je v mene lásky nositeľom tvorivej sily. Jeho schopnosti sa najlepšie prejavujú, keď má priestor tvoriť a chrániť.
 

20 augusta 2020

William Shakespeare: SONET #2

SONET #2
 
Až jednou oblehne čtyřicet zim tvé skráně
a tvoji hladkou tvář zbrázdí jak rádlo zemi,
až jednou v bědný cár se změní nečekaně
skvělý šat mládí, teď obdivovaný všemi,
a někdo zeptá se, co je z těch vzácných darů,
z těch vzácných pokladů tvých mladých šťastných dnů,
bylo by sžíravou hanbou a chválou zmaru
říci, že zapadly jako tvé oči v tmu.

19 augusta 2020

Milan Rúfus: MODLITBA ZA NOVÉHO BRAČEKA

MODLITBA ZA NOVÉHO BRAČEKA
 
S mamičkou prišiel.
Neviem, čo sa stalo,
predtým ho u nás vôbec nebolo.
A len čo pohne rúčkou
smiešne malou,
už celý dom sa krúti okolo
a ja som nič.
 

17 augusta 2020

Poetica Musica 3/10. ÁNO ZA ŽIVOT O dieťati

O DIEŤATI
 
Ticho. Mĺkvo. Prázdno. Po dieťati neostalo nič. Ani náznak a pre mnohých ani spomienka. Problém by mal zmiznúť, vyriešiť sa... Životy dvoch ľudí by nemali ostať nijako poznačené. Namiesto toho sa však pomyselná prepletená niť rodičov roztrhla a na jej mieste ostal uzol, ktorý je pevný, nedá sa rozviazať a stále bude pripomínať čo sa odohralo.
 

16 augusta 2020

Ján Smrek: BÁSEŇ O KRÁSNEJ MATKE

BÁSEŇ O KRÁSNEJ MATKE
 
Prekrásna matka!
Hoc sú už jej vlasy
strieborne lesklé,
predsa jej však neubudlo z krásy,
bo svetu dala
krásnu dcéru.
 
A svet sa díva na obe
a kochá sa v ich podobe.
 

13 augusta 2020

William Shakespeare: SONET #1

SONET #1
 
Chceme mít potomstvo od všeho, co je krásné,
aby květ krásy zde nikdy kvést nepřestal,
nýbrž až dozraje, až opadne a zhasne,
aby zas dědic nes památku jeho dál;
ty ale, zahleděn jen do obrazu svého,
živíš svůj jas a třpyt jen z vlastní podstaty
a způsobuješ hlad tam, kde je hojnost všeho –
sám sobě nepřítel a k vlastní slasti zlý!

11 augusta 2020

Poetica Musica 2/10. ÁNO ZA ŽIVOT Matkám

MATKÁM
 
Najprirodzenejšia vlastnosť ženy je milovať. Žena dokáže prekročiť vlastný tieň, ďaleko presiahnuť svoje hranice, keď ide o otázku lásky. A v mene lásky je schopná vzdávať sa, podstupovať obete, bojovať, ale aj mať strach. Možno je to práve strach, ktorý sa premieňa až na rozhodnutie vziať dieťaťu život. Strach z príliš veľkej zmeny, strach zo straty milovaného muža alebo kariéry, strach z budúcnosti.
 

09 augusta 2020

Milan Rúfus: POĎAKOVANIE ZA ŽIVOT

POĎAKOVANIE ZA ŽIVOT
 
A nadovšetko vďačný som Ti, Pane,
nadovšetko
a napriek všetkému
za účasť na zázraku
od brehov Ničoho medzi to Neslýchané
na čo niet ľudských slov
a ani nebudú.
 

08 augusta 2020

BIBLIA. Prečo hovoríš v podobenstvách?

PREČO IM HOVORÍŠ V PODOBENSTVÁCH?

Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho:
„Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať
tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.

Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne.
Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia,
počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.

05 augusta 2020

Poetica Musica 1/10. ÁNO ZA ŽIVOT Slovko o živote

SLOVKO O ŽIVOTE
 
Začína sa ako čosi nepatrné, neviditeľné. Nemôžeme sa ho dotknúť. A predsa je dokonalý už od prvého momentu. Krehký, rastúci, napredujúci, dynamický...
 
Život – miniatúra vekov. Veľké premeny prírody, ktoré sa diali počas miliónov rokov, napredovanie a pokroky civilizácií počas tisícročí – to všetko je úžasné, ale nemohli by sme to pozorovať, skúmať alebo tvoriť bez vlastnej fantastickej premeny, ktorá sa vtesnala do deviatich mesiacov.
 

03 augusta 2020

BIBLIA. Dávidov žalm.

ZBORMAJSTROVI.
Dávidov žalm.

... ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.

02 augusta 2020

Roger Keyes: HOKUSAI HOVORÍ

HOKUSAI HOVORÍ

Hokusai hovorí, hľaď pozorne.
Hovorí, dávaj pozor, všímaj si.
Hovorí, stále sa pozeraj, zostávaj zvedavý.
Hovorí, pozeranie nekončí.

Hovorí, teš sa na starnutie.
Hovorí, neustále sa meň,
viac pochopíš, kým naozaj si.
Hovorí, zasekni sa, prijmi to,
opakuj sa, kým je to zaujímavé.


01 augusta 2020

Kahlil Gibran. PROROK 1/10 O láske

O LÁSKE

Vtedy povedala Almitra:
Hovor nám O LÁSKE.

A on zdvihol hlavu a pozrel na ľudí a oni stíchli ako jeden.
A prehovoril k nim vznešeným hlasom: