11 novembra 2019

Feministky odňali váhy života a smrti Desatoru a prisúdili žene

Osobné postrehy a postoje k potratom zo súkromného pochodu za život.
I.
MATERNICA

donedávna miesto zrodu ochrany a rastu dieťaťa
dnes priestor s hrdelným právom
ženy

01 novembra 2019

Zákon chráni potomka v maternici biedne

Kiež teda zákon zaistí živáčikovi v tele matky čo najviac dôstojnosti a čo najmenej bolesti.
Matke čo najmenšiu ujmu na zdraví. Otca kiež ušetri pocitu piatych huslí.
Ideálna správa pre potomka v maternici: Si chcený a milovaný už od počatia. 
A my, matka a otec, sme odhodlaní venovať ti náležitú starostlivosť.

Lenže v reálnom svete sú časté aj iné scenáre.

06 októbra 2019

Svätí. Cirkev. Potraty.

Kde sa stúpenci potratov a ochrancovia života v tele matky míňajú?
Kde sa ich predstavy môžu stretnúť?

Prívrženci zvýšenia ochrany života v tele matky dostali v parlamente K. O.. N-tý pokus zmeniť zákon o interrupcii znova zlyhal. Akiste aj preto, že sa prekladatelia nezhodli ani len na prieniku svojich návrhov. A aby ich nebolo málo, predložili rovno štyri.

VŠETKY ŠTYRI NÁVRHY parlament zmietol zo stola.

29 septembra 2019

Veriaca Zuzana P. po znásilnení zmenila postoj k potratom

Presne pred týždňom pri sledovaní pochodu ZA ŽIVOT veriacu kresťanku Zuzanu P. „pochytil veľký hnev“Do fb-statusu napísala „niekoľko ťažkých, ale úprimných slov“.

Konzervatívny prúd v cirkvi doviedol Zuzana P. do situácie, kedy chcela využiť možnosť potratu.
Osobná skúsenosť ju priviedla k podpore súčasnej legislatívy.

Konzervatívne prostredie malo na Zuzanu počas dospievania nemalý vplyv. V cirkvi získala o sexualite a intimite skreslenú predstavu. O znásilnení si myslela, že jej sa to nemôže stať. O vzájomnom súhlase pri intimite ju v škole neučili. Dlho verila, že musí byť pre muža poslušnou ženou, že sex pred svadbou a mimo výlučného vzťahu je čosi špinavé.

Keď začala sexuálne žiť, cítila sa špinavá, nehodná, prvé skúsenosti so sexom znížili jej sebavedomie. Prenasledoval ju oblak temnoty. Nevedela sa ku sexu zdravo postaviť a v prípade potreby sa brániť. Mala nízke sebavedomie a pocit viny z nenaplnenia ideálu konzervatívnej komunity. V tomto období bola znásilnená. Po znásilnení jej sebavedomie ešte viac kleslo, no v jednej veci sa jej vyjasnilo. Ako jedinú možnosť v prípade otehotnenia začala vidieť potrat. Našťastie neotehotnela a toto rozhodnutie nemusela zvažovať.

Zuzana je presvedčená, že treba zachovať platnú legislatívu s lehotou 12 týždňov vrátane možnosti interrupcie bez udania dôvodu. Skrátenie lehoty z 12 na 8 týždňov považuje prakticky za zákaz. Chce, aby sme boli otvorenou spoločnosťou, kde je potrat možnosťou pre ženy, ktoré sa tak rozhodli. Vyzvala politikov presadiť vyššiu mieru sexuálnej výchovy a neuprieť právo na voľbu tým, ktorí ju potrebujú.


15 septembra 2019

Eva Eperješiová: Nádej zachrániť čo len jediný život stojí za zmenu zákona

Veď čo je viac ako ľudský život?

Rozhovor s Evou Eperješiovou, matkou 5 dospelých detí. Zažila a pretrpela si stratu dieťatka po spontánnom potrate. Nesúdi ani neodsudzuje ženy, ktoré sa rozhodli nechať usmrtiť bytosť vo svojom tele. Aj keď si nevie predstaviť, že by sa sama k takému kroku odhodlala.

• Čo pre Teba znamenala rodina ako pre malé dievčatko, školáčku, gymnazistku? Čo znamená ako pre mamu a dnes už aj starú mamu?

Kým som bola dieťa, či školáčka, vôbec som si túto otázku nekládla. Bola pre mňa úplná samozrejmosť, že žijem v rodine, s rodičmi, tromi mladšími súrodencami a s babičkou. Tú som mala veľmi rada, považujem za vynikajúce, že som ju zažila v našej rodine a že som vyrástla s pocitom, že tvorí neoddeliteľnú súčasť našej rodiny. Žili sme na dedine neďaleko Košíc a na gymnáziu v meste som si začala uvedomovať, že žiť v spokojnej veľkej rodine nie je až takou samozrejmosťou.

18 augusta 2019

Smrť v maternici – bolestné mýto za slobodu a pohodlie ženy

Zákony o interrupcii a určení otcovstva zaobchádzajú s mužmi ako s menejcennými tvormi.

I. JAVY POJMY SÚVISLOSTI

KEDY JE UŽ ČLOVEK ČLOVEKOM
Poznámky zo súkromných rozhovorov.

Príde na to, čo si predstavíme pod pojmom človek.
Možné sú dva prístupy:

30 júna 2019

MATERNICA verzus UPT. Hra o jablko.

Námety a návrhy liberálneho konzervatívca k téme UPT. Nadväzujú na články
MATERNICA. Chrám života? ... a MATERNICA? Svätyňa s právom azylu

LEITMOTÍV OCHRANY ženy a potomka v maternici:
ANI JEDEN OSUD NAZMAR.
(1)   PRED OTEHOTNENÍM má žena PRÁVO ROZHODOVAŤ O POČATÍ POTOMKA.
(1.1) Žena má právo používať antikoncepciu bez abortívneho účinku.
(1.2) Žena má právo požiadať o sterilizáciu bez udania dôvodu a bez podmienok.
(1.3) Žena má právo vzdať sa počatia potomka bez ujmy na spoločenskom statuse.

23 júna 2019

MATERNICA? Svätyňa s právom azylu.

Odpovede liberálneho birmovaného neveriaceho konzervatívca na otázky
z článku MATERNICA. Chrám života? Bitevné pole? ...

• HIPPOKRATOVA PRÍSAHA – verzia pre 21. storočie
(1) Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Bráni mi výhrada vo svedomí.
(2) Prostriedok na vyhnanie plodu žene podám. Chráni ma vôľa ženy a zákonodarcov.


• Počatie života je akt s výrazným etickým presahom.
• ZÁRODOK ... svetlo života a pútnik na ceste k ľudskej bytosti.
• MATERNICA ... svätyňa s právom azylu pre každého pútnika.
• ŽENA-MATKA ... strážkyňa svätyne a večného svetla života.
• POTRAT ... zásah do práva azylu a života, čo sa nedá vziať späť.

Strážkyni a svätyni náleží ochrana etiky a zákona pred násilníkmi.
Bezbranný pútnik si život neubráni, povinnosť chrániť majú žijúci.