28 augusta 2020

Prof. Eva Grey: Matka prežíva chemický potrat dieťaťa pri plnom vedomí.

Prvá látka plod v maternici usmrtí, druhá mŕtvy plod z tela ženy vypudí.
Potrat trvá niekoľko hodín až dní.
 
• Pani profesorka, v blogu Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický ste pred dvomi rokmi uviedli, že na Slovensku sa vykonáva len chirurgický potrat. Chemický potrat zákonom povolený nie je. Platí tento stav aj dnes? Jestvujú tlaky na zmenu stavu? Ak áno, akú majú podobu a kto za nimi stojí?
 
V roku 2012 boli na Slovensku registrované dva prípravky na vykonanie chemického potratu Mifepriston (pôvodný názov Medabon) a Mifegyne. Dátumy, v ktorých sa to udialo, by mohli naznačovať, že verejnosť si nemala tieto skutočnosti všimnúť. Bolo to 31. októbra a 31. decembra 2012. Registrácia neprebehla samostatne pre Slovensko, ale skráteným spôsobom, ktorý umožňuje schváliť preparát na základe registrácie, ktorá prebehla v inej krajine EÚ. Registrácia je však len jedným z krokov. Na to, aby bol preparát uvedený na slovenský trh, je treba splniť ďalšie podmienky. Spôsob, akým časť chemického potratu mala prebiehať mimo zdravotníckeho zariadenia, je však v rozpore s našou legislatívou. Ak liek nie je uvedený na trh do troch rokov, jeho registrácia sa zruší. Registrácia prípravku Mifepriston (Medabon) bola zrušená 12.2.2016 a registrácia prípravku Mifegyne bola zrušená až 12.4.2017, nakoľko držiteľ registrácie sa pokúšal o vybavenie výnimky zo zrušenia registrácie. Pokiaľ mi je známe, tieto preparáty momentálne na Slovensku nie sú registrované, ale ozývajú sa hlasy na ich opätovnú registráciu.
 
 
• Potratové kliniky v USA aj v ďalších krajinách chemické potraty vykonávajú.
 
Prvá látka – mifepriston (RU 486) – blokuje pôsobenie prirodzeného ženského hormónu progesterónu, čím spôsobuje odumretie vyvíjajúceho sa ľudského plodu v maternici. Druhá látka – prostaglandín misoprostol – podaná 36-48 hodín po podaní mifepristonu, spôsobuje sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod vypudia von z tela ženy. V čase 14-21 dní od užitia mifepristonu sa žena musí dostaviť na kontrolu k lekárovi, ktorý preverí, či bol plod úplne odstránený.
 
 
Celý proces trvá niekoľko hodín až dní, kedy žena prežíva pri plnom vedomí potrat svojho nenarodeného dieťaťa, ktoré má už vyvinuté všetky časti tela a aj vyzerá ako malý človek. Počas neho ženy pociťujú bolestivé kŕče a krvácanie, ktoré môže trvať 12 i viac dní. Medzi ďalšie nežiaduce účinky patria: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy. Časť žien môže mať také silné krvácanie, ktoré ohrozuje ich zdravie. Vo veľkej vedeckej štúdii z Fínska 15% žien po chemickom potrate potrebovalo zdravotnícky zákrok; u 3% bola na zastavenie krvácania potrebná kyretáž maternice. Navyše, u 6,7% žien nedošlo ku kompletnému odstráneniu plodu a jeho obalov, takže tieto ženy museli absolvovať ešte aj chirurgický potrat.
 
 
• Aká je legálnosť a dostupnosť tzv. potratových tabletiek v krajinách EU?
 
V niektorých krajinách sú tieto prípravky povolené, v iných zakázané.
 
• Chemické potraty sa očividne sťahujú do súkromia domácností.
Aká je šancu zachytiť ich počty v štatistikách potratov?
 
Štatisticky je možné zachytiť tie prípady, ktoré sa pre komplikácie skončia v zdravotníckom zariadení. Samozrejme, ak sa tieto údaje budú sledovať a zaznamenávať. Pre ženy je chemický potrat nebezpečný aj v tom, že nie sú pod lekárskou kontrolou. Krvácanie a bolesti sú súčasťou potratového procesu, o čom je žena informovaná. Dokáže ale rozpoznať, kedy sú bolesti prisilné alebo krvácanie nebezpečné? Sú prípady, kedy žena mala mimomaternicové tehotenstvo a chemický potrat ju vážne ohrozil na živote.
 
• V niektorých krajinách sú tzv. potratové tabletky vo voľnom predaji. Zohnať sa dajú cez internet. Sú známe prípady použitia týchto tabletiek slovenskými ženami?
 
Predaj cez internet je nelegálny. Na nelegálny predaj bol podaný podnet na políciu. Páchateľka bola právoplatne odsúdená.
 
Pri chemickom potrate ide žena do zdravotného rizika, pri použití preparátu neznámeho pôvodu sa riziko ešte zvyšuje.
 
Potratové tabletky so sebou prinášajú nové problémy. Počula som o prípade, kde muž po pohlavnom styku žene dal potratové tabletky do jedla bez jej vedomia.
 
Hrozí tu nebezpečenstvo, že v prípade sexuálneho násilia na ženách by mohli muži donútiť svoje obete k absolvovanie chemického potratu, aby tak svoj čin zakryli. Zvlášť nebezpečné by to mohlo byť pre maloleté obete sexuálneho násilia.
 
 
• Prívrženci pro-choice na Slovensku obhajujú status quo zákona o interrupcii poukazom na pokles počtu potratov na žiadosť matky. Najviditeľnejšou predstaviteľkou tohto postoja je prezidentka Zuzana Čaputová. Zdieľate tento názor?
 
Som presvedčená, že ľudský život si zaslúži ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Preto zákon, ktorý povoľuje ukončiť život nenarodeného dieťaťa, považujem za nespravodlivý a krutý. V našej krajine boli umelé potraty povolené v roku 1957. Zákon má aj výchovnú funkciu, a za vyše 60 rokov, kedy zákon umelé potraty povoľoval, spoločnosť v tejto veci znecitlivela. To však neznamená, že usmrtenie nenarodeného dieťaťa je dobré, správne, či spravodlivé.
 
Aj v minulosti ľudia, ktorí vyrastali v spoločnosti, v ktorej bolo otroctvo povolené, ho považovali za akceptovateľné. Niektorí dokonca považovali vlastnenie otrokov za svoje právo. Dnes väčšina z nás otroctvo odsudzuje. Potvrdilo sa, že bolo potrebné zákony zmeniť a otroctvo zrušiť. Myslím si, že v budúcnosti naši potomkovia podobne odsúdia usmrcovanie nenarodených detí.
 
 
• Ďakujem za rozhovor.
 
Pýtal sa Miro Ščibrany
Iniciatíva IDE O ŽIVOT
 
 
Prof. MUDr. EVA GREY, PhD., MHA. je v spore ŽIVOT verzus ABORT na strane života. Ako profesorka pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Zaoberá sa zdravotníctvom, sociálnou prácou a etikou. Svoje postoje, odbornú argumentáciu a informácie pre tehotné ženy a širokú verejnosť publikuje na blogu DENNÍKA POSTOJ, a inde. V roku 2015 získala ocenenie SLOVENKA ROKA. V rokoch 2016 až 2020 bola členkou predsedníctva KDH. Venuje sa rodinnej a sociálnej politike a zdravotníctvu. Jej prioritami sú podpora rodín s deťmi, a prepojenie zdravotnej starostlivosti so sociálnou pomocou pre seniorov a zdravotne postihnutých.
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára