25 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Margaret Sangerová a aborty v USA.

Slobodné zabíjanie v slobodnom svete? Planned Parenthood, organizácia, ktorú založila Margaret Sangerová, dnes prevádzkuje celosvetovú sieť potratových kliník. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Rozhodujúcu úlohu v snahe legalizovať abort v USA zohrala organizácia
Planned Parenthood. A jej zakladateľka Margaret Sangerová (1879-1966). Propagátorka eugeniky a „rasovej hygieny“. Jedna z najvýznamnejších postáv pro-potratovej revolúcie. Dodnes ikona ľavicového a najmä feministického hnutia v USA.
Kto bola Margaret Sangerová?
Aké je politické a ideologické pozadie jej celoživotnej činnosti?
Hoci pochádzala z mnohodetnej rodiny írskych prisťahovalcov, už v mladosti ju nadchol model rodiny s nanajvýš dvomi deťmi. Po sobáši s W. Sangerom sa začala politicky angažovať vo feministickom hnutí. Vstúpila do Socialistickej strany Ameriky. Tá v roku 1919 dostala od V. I. Lenina pozvanie do Komunistickej internacionály (Kominterny). A časť jej predstaviteľov založila v septembri 1919 Komunistickú stranu Ameriky.

19 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. „Ženské práva“ Made in USSR.

Alexandra (Šura) Kollontaiová. Ľudová komisárka pre ženské otázky a ... potraty. Sovietske Rusko sa stalo prvou krajinou sveta, ktorá legalizovala zabíjanie nenarodených detí. A zabíjanie rozšírila takmer na priemyselnú škálu.(Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Je chladný novembrový deň roku 1917. V pracovni Vladimíra Lenina sa práve pripravuje prvé stretnutie novej sovietskej vlády (Sovnarkomu). Alexandra Kollontaiová, ľudová komisárka pre sociálnu starostlivosť, bude zodpovedať za „oslobodenie“ sovietskej ženy od pút rodenia a slúženia mužovi a deťom. Sovietska sexuálna revolúcia môže začať.
Alexandra Kollontaiová, kovaná komunistka, ktorú aj dnes feministky v západných krajinách oslavujú ako ikonu zápasu za ženské práva, sa narodila v roku 1872 v Petrohrade. V rodine generála Michaila Domontoviča a dcéry fínskeho továrnika Alexandry Masaliny-Mravinskej. Rodina mala ruských, ukrajinských, fínskych, nemeckých a francúzskych predkov. To predurčilo vynikajúce jazykové schopnosti mladej Alexandry. Tie neskôr využili boľševici vo svojom diplomatickom ťažení v Škandinávii, kde prežila dlhé roky. Na poste sovietskej veľvyslankyne vo Švédsku a Nórsku.

18 novembra 2021

ANNA ZÁBORSKÁ. Z pro-life političky. Pro-abort katolíčka.

O čom vypovedajú dve novelizácie zákona o aborte zaparkované v slepej uličke.
Anna Záborská sa celý politický život profilovala ako pro-life politička. Najprv v slovenskom parlamente. Neskôr v európskom. A na jej pro-life línii nič nezmenil ani odchod z KDH. Ani založenie KÚ. Ani vstup na kandidátku OĽaNO.
Odklon nastal po voľbách 2020. A nie bársaký.
V máji 2020 už ako poslankyňa NR SR vyhlásila, že
►nechce ísť poľskou cestou zákazu potratov
►rešpektuje právo ženy na potrat
Vyhláseniami predviedla veletoč.
salto mortale.

07 novembra 2021

KONŠPIRÁCIA. Dear Susan, Irene and Zora.

List od AOC. Až hen z Ameriky.
Hi, girls!
Videla som vaše video ROZHODOVAŤ MUSÍ ŽENA. Thumb up! Really good job. Stojíte na správnej strane. A stojte na nej naďalej. Stoj čo stoj! My feministky si právo na abort nesmieme nechať vziať. To právo nám vybojovali sovietske súdružky-feministky a súdruhovia-boľševici. Už pred sto rokmi. A rovnako dlho nám ho chráni Margaret Sanger so súdružkami-feministkami from Planned Parenthood Federation. Ony vyvinuli a rozvíjajú jazyk, ktorý surovosť samotného zákroku ukrýva za noble-minded cieľ chrániť zdravie ženy and her reproductive freedom and rights. A našou feministickou a revolučnou neo-marxistickou povinnosťou je udržať abort legálny. Na požiadanie. Až do pôrodu. A zbaviť ho stigmy.

05 novembra 2021

Vladimír Palko: KRVAVÝ RADIKALIZMUS. Potraty až do pôrodu. Ako právo matky.

O dejinách potratov a rastúcom potratárskom radikalizme v USA (krátená verzia).
V Snemovni reprezentantov bol pred mesiacom schválený Women’s Health Protection Act
(WHPA – Zákon o ochrane zdravia žien), ktorý umožňuje potrat až do 9. mesiaca.
Potraty do 9. mesiaca sú v USA legálne už dávno
Potraty na požiadanie sa bez obmedzenia vykonávajú na území 7 štátov a vo Washington D. C.. Pri ohrození života alebo zdravia matky sú legálne až do pôrodu v každom z 50 štátov USA.

02 novembra 2021

DvC: JEŽIŠ BOL LIBERÁL. A potrat je právo od Boha slobodne sa rozhodnúť.

Môže byť stokrát logické, že uskutočnením potratu sa dotknuté osoby dopúšťajú zabitia, jedného z hlavných porušení Desatora. Podstatné je, že niekto sa stavia medzi zámer Boha a jeho tvora, jedinca, ktorý má právo od Boha slobodne sa rozhodnúť, že zabije.
Kresťanstvo je myšlienkový systém, ktorý vychádza z nediskutovateľných predpokladov, axióm, ostatne ako každý myšlienkový systém. Je zbytočné hodnotiť takúto myšlienkovú konštrukciu z pohľadu iného myšlienkového systému, založeného na iných axiómach. Preto v ďalšom budem predpokladať, že všetko, čomu kresťania veria, je pravda. V rámci axiomatického systému kresťanskej viery sa pokúsim zdôvodniť tvrdenia:
1. Ježiš bol liberál
2. Ak politická strana opiera svoju ideológiu a politickú prax o Kristovo učenie, mala by byť maximálne liberálna.
Ak núti občanov k nedobrovoľnému konaniu, koná proti zámeru Boha a napomáha Diablovi.