31 mája 2020

Vladimír Palko: Potrat musí byť nelegálny. Ľudský život chránený.

Myšlienky Vladimíra Palka z rozhovoru s Karolom Sudorom v knihe 
ŠIEL SOM AŽ NA HRANU (kapitola Interrupcie).
 
(1) NA POTRATY CHODIA AJ KATOLÍCKE ŽENY
Bohužiaľ, neplatí, že sa katolícke ženy potratom vyhýbajú. Chvalabohu, chodia zriedkavejšie, ako je priemer. Ale chodia. Naopak, niektoré liberálne ženy by na interrupciu nikdy nešli, lebo vo svedomí cítia, že je to problém. Potrat má byť nelegálny, pretože v tele matky ide o ľudskú bytosť. A zákony musia chrániť životy všetkých ľudských bytostí. Nech sú deťmi veriacich či neveriacich rodičov. Zástancovia práva na interrupciu zabúdajú, že i medzi neveriacimi sú pro-life ľudia.

29 mája 2020

DvC: (ε) INFANTICÍDA. Začína kultúra valcovať biologickú podstatu človeka?

Piata časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Podporuje infanticída fitness druhu homo sapiens? Aký vplyv na rozsah a formy infanticídy má v západnej civilizácii kultúra? Neodkazuje počet abortov (odhad: na Slovensku okolo 6.000, na svete desiatky miliónov ročne) na rozpor medzi biologickými a kultúrnymi motiváciami? Ako mémológia vysvetľuje vývoj od zákazu k liberalizácii a legalizácii infanticídy za posledných sto rokov korunovaný priznaním práva matke usmrtiť vlastné dieťa do 12 a viac týždňov prenatálneho veku? Pritom úhrnná plodnosť na Slovensku klesla na hodnotu 1.4 – na udržanie populácie má byť nad hodnotou 2.1. Teda vymierame. Neznamená tento trend, že kultúra prebrala velenie a začína valcovať biologickú podstatu človeka?

27 mája 2020

UPT. Kto chce sprísniť zákon a šikanovať ženy?

Počet UPT každým rokom klesá. Je to súvislý trend. Je cieľom predkladateľov naplniť väznice a šikanovať ženy?
 
V periodických cykloch sa v našej spoločnosti objavuje téma sprísnenie UPT. 
Vždy sa zamyslím, o čo skutočne ide.
 
Aby som sa mohol zamýšľať, pozriem si pár údajov ľahko overiteľných a zistiteľných. Tak údaj v roku 1997 bolo UPT 14,6 na 1000 žien a v roku 2018 pod 5
[NCZI: POTRATY V SR 2018]. To znamená, že... JE TO MENEJ. A pre presnosť, tento údaj každým rokom klesal. To znamená, že je to stabilný súvislý trend. Tak sa zamýšľam, čo chcú predkladatelia dosiahnuť? Menej UPT? Ale veď každým rokom je počet nižší. Takže to asi nebude ten dôvod.
 
Ďalší overiteľný údaj. Írsko malo do roku 2018 úplný zákaz UPT. Ale vo VB denne UPT podstúpilo 12 občianok Írska (z Poľska ročne vycestuje 20.000 žien kvôli UPT). To asi nebude voľba írskych (poľských) žien ten úplný zákaz. [ASPEKT: Kam môžu viesť snahy o obmedzenie reprodukčných práv žien?]
 

26 mája 2020

Alžbeta Babkovičová-Mráková: SVEDOMIE NAMIESTO PARAGRAFU

Kto z vás je bez viny, nech ma súdi,
že na celé ústa poviem, kto je vrahom.
Nepotrebujem na to pekne spracovanú
detektívku Agathy Christie,
stačí mi vidieť po kožu(ch).
 
Vrahovia chodia po svete usmievaví
a veľmi milí.
Kupujú si nový mejkap na zakrytie vrások,
alebo popíjajú z fľaše,
alebo si umývajú ruky po práci
a nikto si ich v meste ani nevšimne.
 

25 mája 2020

SÚKROMIE MATKY. Pre dieťa smerovník do nenávratna.

ŽIVOT

ad „ABORT. Na ktorú stranu sa postaviť? Kde je pravda?“

Poznámky k včera uverejnenému článku Veroniky Moravčíkovej ABORT. Na ktorú stranu....
 
Na úvod interpretácia textu:
(1) „Zdá sa to celé kruté? Takže ozaj sme lepší a máme „právo“ niekoho posudzovať?“
Autorka predpokladá, že príklady prisúdenia ľudských práv dieťaťu vo vyššom veku v prírodných národoch (až po narodení) vzbudí v čitateľovi pocit zhrozenia. Na druhú otázku sa podsúva odpoveď „nie sme lepší a nemáme právo súdiť iných“, veď u nás je hranica interrupcie na 12-tom týždni tehotenstva, celých 12 týždňov od počatia nepovažujeme plod za človeka.

23 mája 2020

ABORT. Na ktorú stranu sa postaviť? Kde je pravda?

Pohľad mladej matky štyroch detí.
 
Ako 34-ročná žena, ktorá celý svoj život prežila v dobe hojnosti a pokoja, som dlho žila v ilúzii, že toto je tá realita žitia a takto by mal fungovať ten jediný správny svet. Nad relativitou vlastných práv som sa nikdy nezamýšľala a brala ich ako svoju nadprirodzene danú súčasť. Bolo to niečo ako vyšší princíp, na ktorom funguje náš svet.
 
Myslela som si, že každá situácia, každá spoločenská dilema má správne a nesprávne riešenie a je mojou úlohou postaviť sa na stranu tých dobrých a bojovať proti zlu.
 

22 mája 2020

Radoslav Procházka: O MYŠIACH A ĽUĎOCH

Píše sa rok 2008. Slovensko vstrebáva rozhodnutie Ústavného súdu SR z decembra 2007, že usmrtenie potomka do 12. týždňa prenatálneho veku [pv] jeho matkou je v súlade s Ústavou SR. Radoslav Procházka uverejňuje brilantnú obhajobu bezmocných a nemých ne-osôb.
 
V kauze INTERRUPCIE [PL.US.12/01-297] som pred siedmimi rokmi vo funkcii poradcu ÚS napísal striktne vecné stanovisko k podaniu skupiny poslancov. Neskôr sa stalo súčasťou vedľajšieho stanoviska jedného z disentujúcich sudcov. Tu ponúkam kratší, skôr obrazný než vecný, viac „laický“ než právno-technický, a predovšetkým veľmi KONFRONTAČNÝ DISENT.

21 mája 2020

DvC: (δ) INFANTICÍDA. Aké boli a sú motivácie pre aborty?

Štvrtá časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Aborty a infanticída sprevádzajú ľudskú spoločnosť oddávna. V priebehu času sa s nimi rôzne spoločenstvá vyrovnávali rôzne. Postoje a názory na ich spoločenskú prijateľnosť a spôsob a rozsah vykonávania sa menili.

20 mája 2020

Alžbeta Babkovičová-Mráková: HERODESIZMUS NÁŠHO STOROČIA

Musím to povedať, musím!
 
Vidím zem.
Chodia po nej slepci
a stúpajú s čudnou istotou
po vymaľovaných cestách.
Tvárou do tváre sa pozerajú
ako do pohrebiska.
Nič, len vyhasnuté.
Rozhrabaný popol.
 

19 mája 2020

POČATIE. No poď! I boli dvojakí...

... o vandrovke vajíčka a semienka. Od stretnutia v tele matky.
Až po koniec života.
 
Mechúrik Koščúrik sirota
neužil dobrého života.
 
Že mu v ňom bývalo všakovak,
vybral sa do sveta vandrovať.

18 mája 2020

DvC: (γ) ČLOVEK. Odkedy je potomok v maternici človekom.

Tretia časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
Pre stanovenie prijateľného rámca pre výkon abortu je od čias Aristotela podstatná odpoveď na otázku „odkedy je potomok v maternici človekom“. Názor na uspokojivé riešenie tejto otázke rozdeľuje od druhej polovice XIX. storočia západnú civilizáciu na prívržencov PRO-LIFE a PRO-CHOICE. Nič sa na tomto stave nezmenilo ani v XX. a XXI. storočí.

16 mája 2020

DvC: (β) POČATIE. Reprodukčné stratégie mužov a žien.

Druhá časť rozhovoru s DvC na tému materstvo a aborty.
 
• Účel rozmnožovania si opísal v prvej časti. Teraz prosím pojednaj o reprodukčných stratégiách opičích samcov a samíc. O ich spoločných aj odlišných rysoch.
 
Sme organizmy, ktoré sa množia pohlavne. To nám oproti nepohlavne sa množiacim organizmom prináša vyššiu druhovú stabilitu, pretože na vznik nového potomka treba dve vo vysokej miere podobné DNA.

15 mája 2020

Alžbeta Babkovičová-Mráková: PO ŠPIRÁLE

Z deda na otca, z otca na syna sa dedí gén.
Tá miniatúra, ten ľudský čip našich chýb,
podoby, vlastností, gest i nadania.
Gén geniality ľudstva i genocídy, zverstva.
V genéze zrodu miliardy buniek prapôvodného rodu,
večného prieniku nesmrteľného do smrteľného
a cesta po špirále ťažká.

14 mája 2020

13 mája 2020

AVE, MAMA. Idúci na smrť Ťa zdraví.

Odkaz nenarodenca mame.
 
... tak ako si Ty mňa sprevádzala k životu, tak túžim sprevádzať raz Tvoje vnúčatá. v 40. deň bytia sa mi rozbúšilo srdce. vykonal som prvý pohyb. pocítil prvú slasť. prvú bolesť. sotva som opustil rané bytie a vdýchol prvý dúšok vedomého života, zaplavila si ma temnou úzkosťou. dnes, v 56. deň plavby k životu zapisujem do denníka uteronauta posledný záznam.

12 mája 2020

Karel Kapoun: DĚTSKÝ HLAS

Maminko, ty mě nechceš?
Necháš mě zemřít, než se narodím?
Vždyť ani nevíš, jsem-li dcera nebo syn.
A což jsem z lásky nevzešel? Jen vzpomeň,
jak vyznávalas lásku komusi.
Tma chodila co noční hlídka kolem,
milence nikdo vidět nemusí.
 

DvC: (α) ABORT. Odvrátená či prirodzená strana materstva?

Rozhovor s darwinistickým mémológom na tému materstvo a aborty.
Prvá časť.
 


Daimonion vonCave (DvC) je internetový autor, iniciátor a účastník debát. Osamelý bežec, ktorý sa dlhodobo venuje darwinistickej evolúcii. Samouk pôsobiaci mimo akademického prostredia. Na základe poznatkov z darwinizmu, biológie, evolučnej psychológie, filozofie, memetiky, neurológie mozgu a iných oblastí vedy originálnym spôsobom formuluje vlastnú teóriu kultúry. Dal jej názov MÉMOLÓGIA a svoje čiastkové mémologické texty už dlhšie zverejňuje pod licenciou Creative Commons na portáli Anima et Machina.

10 mája 2020

HRA O DIEŤA. Cirkev. Boľševici. Potraty.

Stručný historický exkurz do témy prípustnosti potratov v našom kultúrnom priestore. Vývoj právneho stavu a filozofických argumentov, ktoré mu kliesnili cestu.
 
1. POTRATY V STAROVEKU
Starovekí Gréci a Rimania sa na potraty, antikoncepciu či zabíjanie novorodencov pozerali takmer výlučne prakticky. Riešili nimi populačnú politiku, práva patriarchu, obmedzovanie mimomanželského sexu žien a i..