31 mája 2020

Vladimír Palko: Potrat musí byť nelegálny. Ľudský život chránený.

Myšlienky Vladimíra Palka z rozhovoru s Karolom Sudorom v knihe 
ŠIEL SOM AŽ NA HRANU (kapitola Interrupcie).
 
(1) NA POTRATY CHODIA AJ KATOLÍCKE ŽENY
Bohužiaľ, neplatí, že sa katolícke ženy potratom vyhýbajú. Chvalabohu, chodia zriedkavejšie, ako je priemer. Ale chodia. Naopak, niektoré liberálne ženy by na interrupciu nikdy nešli, lebo vo svedomí cítia, že je to problém. Potrat má byť nelegálny, pretože v tele matky ide o ľudskú bytosť. A zákony musia chrániť životy všetkých ľudských bytostí. Nech sú deťmi veriacich či neveriacich rodičov. Zástancovia práva na interrupciu zabúdajú, že i medzi neveriacimi sú pro-life ľudia.
 
(2) ZÁKON MUSÍ CHRÁNIŤ VŠETKY ĽUDSKÉ BYTOSTI ROVNAKO
Splynutie spermie s vajíčkom pre mnohých ešte nie je život. A čo to je, keď nie ľudský život? Aj o iných rasách sa zvyklo hovoriť, že to nie sú ľudia ako my. Aká je realita? Zákon musí chrániť všetky ľudské bytosti bez ohľadu na to, že ich niekto za ľudské bytosti nepovažuje. Zabiť nevinný ľudský život je pre mňa čosi nepredstaviteľné. Nevýslovný zločin. Ľudský intelekt je schopný vytvárať rôzne konštrukty v snahe ospravedlniť si vlastné nesprávne postoje. Zástancovia potratov si možno neuvedomujú, ako tým pomáhajú legitimizovať názor, že je možné zabiť aj bábätko. Fanatizmus pro potratovej loby je dnes už taký, že mu prekáža aj známa pôvodná pro-choice formulácia – potrat by mal byť legálny, bezpečný a ZRIEDKAVÝ. Slovo zriedkavý už považujú za urážlivé. Čo nám tým chcú niektoré feministky odkázať?
 
(3) ZÁKAZ POTRATOV A OSVETA SA NEVYLUČUJÚ
Potrat zabíja dieťa. Je neprirodzený. Bezbranné ženy potrebujú aj osvetu, pomoc, prevenciu a ochranu. Spolu so zákazom potratov. Tie veci sa nevylučujú. Zákon je veľký učiteľ. Kým sú potraty legálne, ľudia tomu rozumejú tak, že ísť na interrupciu vlastne nie je žiadny veľký problém. Keby boli zakázané, mnohí by si rozmysleli, čo budú robiť. Zákon vychováva. Ak ľudia chcú, k osvete sa dostanú. Môžu sa vzdelávať. Napríklad aj v metódach prirodzeného plánovania rodičovstva. Zákazom potratov výrazne ubudne. Jasné, že potratová turistika existuje, ale že by to bola masová záležitosť? Stavať proti sebe zákaz potratov a osvetu a materiálnu pomoc matkám sa mi zdá umelé. Systém pomoci v zásade funguje. O pomáhajúcich organizáciách ženy vedia. Ak na ulici náhodne oslovené ženy nevedia také organizácie vymenovať, je to preto, lebo väčšina žien takú pomoc nepotrebuje. Tie, ktoré sa v takej situácii ocitnú, si potrebné informácie zistia. Vraj väčšina spoločnosti nie je naklonená zákazu. Štatistiky hovoria skôr opak. Ono je to tak, že síce môžete mať v spoločnosti reálnu prevahu, ale tvorcovia verejnej mienky, médiá, aj tak schopné vytvoriť dojem, že ste menšina. S tým sa stretávam fakt dlho.
 
(4) ÚMYSELNÉ ZABITIE DIEŤAŤA NEOSPRAVEDLŇUJE ANI SNAHA ZACHRÁNIŤ ŽIVOT MATKY. MATKA VŠAK MÁ PRÁVO NA LIEČBU.
Katolícka cirkev uznáva, že tehotná matka má nárok na lekárske ošetrenie, ktoré ju má vyliečiť. Potrat, teda priame zabitie, sa tam však neráta. Úmyselné zabitie dieťaťa „nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok k dobrému cieľu“. To som citoval encykliku EVANGELIUM VITAE. Nemôžem povedať iné než to, že žena na interrupciu ísť nemá. Kresťanskí lekári hovoria o pro potratovom myšlienkovom posune nových gynekológov, ktorí sú na realitu zvyknutí, a tak potrat odporučia veľmi ľahko.
 
(5) ZABIŤ NEMOŽNO ANI ŤAŽKO POSTIHNUTÉ DIEŤA. ANI DIEŤA POČATÉ ZNÁSILNENÍM
Pre tehotné matky, ktorých život je ohrozený, treba vždy urobiť maximum. Dieťa však zabiť nemožno. Ani ťažko postihnuté dieťa. A pripomeňme, že diagnózy sa občas mýlia. A že čo nám Boh chce povedať, keď na svet posiela ťažko postihnuté deti? Čo nás to má naučiť? Je to jeden z najťažších problémov náboženstva vôbec. Ak je naša viera pravdivá, nejaký zmysel to, že sa také deti rodia, musí mať. Ak naša viera pravdivá nie je, tak žijeme v absurdnom svete. Stále ide o Božie deti, o dedičov kráľovstva nebeského. Sú to ľudia. Ich život. To je podstatné. Zmysel spočíva aj v tom, že si nezvykneme na zabíjanie ľudí.
Ani po znásilnení dieťa nemožno zabiť. Dieťa je nevinný ľudský tvor. Aj znásilnená žena. Potom ale vyvstáva otázka, či riešením jedného zločinu je ďalší zločin – smrť nevinného dieťaťa. Moja odpoveď je, že to nedáva zmysel. Áno, pre ženu je to ťažký údel. Či má niekto právo spochybňovať rozhodnutie znásilnenej ženy ísť na interrupciu? Ak oberiete dieťa o právo na život, tak áno. Rozhodujúce je len to, či dieťa zabijeme, alebo nezabijeme. Ak viem, že ako lekár by som nebol schopný to urobiť, ako môžem povedať, že matka na to má právo? Nemá. A že je tyrania prikazovať žene, obeti znásilnenia, čo má robiť? To je hlboký omyl. Stále platí, že nemáte urobiť obeť aj z dieťaťa. Za utrpením, ktoré prekonáte, je aj dobro a požehnanie. Závisí od človeka, ako sa postaví k ťažkej životnej skúške. Áno, byť znásilnená, otehotnieť, nosiť plod násilia a porodiť ho musí byť strašne ťažké. Ťažké skúšky sú jednoducho súčasťou našich životov.
 
(6) „MORALIZOVAŤ“ ŤAŽKÉ ROZHODNUTIA ŽENY OPRÁVŇUJE PRÁVO DIEŤAŤA NA ŽIVOT
Čo ľudí oprávňuje moralizovať nad ťažkými rozhodnutiami iných? K slovu moralizovať sa tu hodia skôr úvodzovky. Právo dieťaťa na život. Ľudský život je na prvom mieste. A urobiť vo veľkej bolesti správne rozhodnutie je jedným z najvznešenejších spôsobov, ako sa ukáže dôstojnosť človeka.
 
(7) USMRTENIE DIEŤAŤA PRI POTRATE JE VRAŽDA
Odpovedi na otázku, či je slovo vražda pri interrupciách primerané, by som sa rád vyhol. Lebo k ženám, ktoré boli na potrate alebo o ňom uvažujú, sa chcem správať ako k ľudským bytostiam. Preto volím iný jazyk. Mne nejde o to, aby bol niekto za potraty odsúdený. Ide o to, aby sme vedeli, čo je správne. Ľudský život musí byť chránený, potrat musí byť nelegálny a za prekročenie tohto princípu musí nasledovať sankcia. Diskusia o potratoch by nemala byť len cvičením z logiky. Je to príbeh, ktorý by mal vyústiť do pokánia a spásy.
 
(8) ZA PORUŠENIE ZÁKAZU MUSIA VŽDY EXISTOVAŤ SANKCIE
Sankcie za porušenie zákazu musia existovať vždy. A niekto tú sankciu musí niesť. Potrat niekto vykonáva. Podľa niektorých stačí, keď sankciu nesie lekár. Nemyslím si, že ženu možno vo všeobecnosti vynechať. Primeranosť sankcie sa odvíja od okolností. Vzhľadom na vážnosť veci by malo byť sankciou odňatie slobody. Sankcie nie sú na to, aby šli ženy do väzenia, ale sú na to, aby po potrate nesiahali. A sú na ochranu života maličkých. A aj žien, aby nemuseli v živote niesť fyzické aj psychické následky potratu. Zákon má vytvárať i priestor pre milosrdenstvo a miernosť trestania podľa okolností. Ide však o vážnu vec, takže sankcia odňatia slobody vo všeobecnosti tam musí byť. Vyjadriť sa k podrobnostiam je úloha pre morálnych teológov.
 
(9) ZO SVOJHO UČENIA NESMIE CIRKEV ZĽAVIŤ ANI O PÍSMENO
K otázke, čo má cirkev proti kondómom, aj keď pri nich nedochádza k počatiu života: Ako katolík rešpektujem stanovisko katolíckej cirkvi. Učenie cirkvi beriem ako celok, z ktorého cirkev nesmie zľaviť ani o písmeno. Moja životná skúsenosť mi v mnohých otázkach potvrdila, že katolícka cirkev nás učí správne, preto dôverujem cirkvi aj v otázkach, ktoré nemám osobne celkom premyslené.
 
(10) KRESŤANSKÝ POLITIK MUSÍ VŽDY HLASOVAŤ ZA UMENŠENIE ZLA
Ako sa postaviť k návrhom na sprísnenie interrupcií, keď s nimi prišli fašisti z Kotlebovej strany? Nehlasovať za dobrú vec, lebo ju navrhne niekto, kto je v iných veciach defektný, považujem za nesprávne. Kresťanský politik má vždy povinnosť hlasovať za umenšenie zla. Podstatný je obsah návrhu zákona. Ak umenšuje zlo, je úplne jedno, kto ho predkladá. Mali by sme zaň hlasovať.
 
 
Text skrátil a medzititulky 
doplnil Miro Ščibrany
OZ račan.sk

Skrátený text upravil
Vladimír Palko

Karol Sudor - Vladimír Palko LIBERÁL SPOVEDÁ KONZEVATÍVCA


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára