30 apríla 2020

HRA O DIEŤA V TELE MATKY. Kto prečo chráni. Kto prečo nie.

Aké sú postoje k antikoncepcii a ochrane života dieťaťa v tele matky.
Aký postoj z vejára od kultúry života po kultúru abortu je komu najbližší.
V PREDVEČER PRVÉHO MÁJA – ČASU LÁSKY.


ÚVOD

Text je určený ako základ pre podrobnejšie články o ochrane života dieťaťa v tele matky. Postoje člení na päť skupín: ultra pro-life, pro-life, nevyhranení, pro-choice a ultra pro-choice (pro-life ... za život, pro-choice ... za voľbu). Prvé dve skupiny sú označené pojmom KULTÚRA ŽIVOTA, posledné dve pojmom KULTÚRA ABORTU (potratu). Každá skupina sa člení na niekoľko dôležitých postojových podskupín.