21 apríla 2022

Eduard Chmelár: PUTIN JE AGRESOR. Biden nechce mier.

SKRÁTENÉ FB-STATUSY A ČLÁNKY 22.02.–12.04.2022.


• Kameňom úrazu je rozširovanie NATO. • Putin priviedol Rusko do medzinárodnej izolácie. • Znepokojovať by nás malo nielen konanie Putina, ale aj Bidena • Biden zrušil summit s Putinom. Predlžovanie vojny vyhovuje iba USA. • Táto vojna je aj vojnou o to, kto bude dovážať fosílne palivá do Európy. • Predlžovanie vojny zvyšuje riziko rozpadu Ukrajiny a ohrozenia územnej celistvosti SR. • Ak sa Západ v geopolitickej hre preráta, Rusko, Čína a India vytvoria silný blok. To povedie k marginalizácii Európy a úpadku statusu Ruska ako veľmoci. Rusko sa stane vazalom Číny. A Peking novým mocenským centrom.

13 apríla 2022

CARLO VIGANÒ: Dovolili sme zabíjať potratmi miliardy nevinných ľudí.

Posolstvo arcibiskupa Carla Mariu Viganò
, bývalého apoštolského nuncia v USA.
Zhromaždenie Reawaken America. Salem, Oregon. USA. 2. apríla 2022. Krátené.
Chcem vás pozdraviť a povzbudiť k prebudeniu svedomia.
Je čas zobudiť sa. A pochopiť, čo sa stalo.
A čo sa deje. Je čas konať.
 
Hrozba tretej svetovej vojny visí nad nami všetkými.

10 apríla 2022

VEĽKÝ TÝŽDEŇ. A jeho kľúčové udalosti.

V katolíckej cirkvi západného obradu.
Dnes vstupujeme do vyvrcholenia pôstneho obdobia.
A zároveň do bezprostrednej blízkosti Veľkej noci.
Kvetná (Palmová) nedeľa otvára dvere Veľkého (Svätého) týždňa.
Vtedy si pripomíname udalosti, ktoré zásadne ovplyvnili náš život.
Budeme sledovať človeka v jeho rôznych podobách – slabého, nestáleho, idúceho s davom i proti nemu, verného, vytrvalého i zrádzajúceho, ubližujúceho i pomáhajúceho, súcitného i mučiaceho, zrádzajúceho a zúfalého, i ľutujúceho a kajúceho... a budeme uvažovať, v akých rôznych polohách nachádzame sami seba...

30 januára 2022

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty a národní socialisti.

30. januára 1933, pred 89 rokmi, prevzali v Nemecku moc nacisti. Ideológiu rasovej nadradenosti Árijcov uplatnili aj v prístupe k životu a smrti prenatálnych detí. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Sovietsky zväz – náš vzor a priateľ!
Hitlerova ideológia sa opierala o tri piliere: socializmus, nacionalizmus a rasizmus. Adolf Hitler priznal: „Mnoho som sa naučil vďaka marxizmu. Rozdiel je v tom, že ja som skutočne uviedol do života všetko, o čom tí šuflikanti a pisálkovia iba nesmelo bľabotali.“ (Hermann Rauschning: Rozhovory s Hitlerom). A vysvetlil, prečo po prebratí moci vydal pokyn, aby boli radoví nemeckí komunisti prijímaní do NSDAP: „S boľševizmom nás omnoho viac spája ako rozdeľuje. Malomeštiacky sociálny demokrat či odborový predák sa nikdy nestane národným socialistom. Komunista bude bezchybným národným socialistom.
V súkromnom živote fuehrera sa skĺbili črty dnešného progresívneho ľavičiara. Žil vo voľnom zväzku. Prístup k sexualite mal „kreatívne“ perverzný. Často bol pod vplyvom drog. Bol vegetariánom. Zástancom práv zvierat. Bojovným antiklerikálom. Propagátorom abortov a eutanázie.

06 januára 2022

VIANOČNÉ OBDOBIE. Od Narodenia Pána. Po Krst Pána.

Sviatky Rímskokatolíckej cirkvi od Štedrého dňa po Troch kráľov a Krst Pána.
Po štvrtej adventnej nedeli je čas do Štedrého večera rôzny – od necelého dňa (v roku, keď 24.12. vychádza na nedeľu a ráno ju ešte slávime ako 4. adventnú nedeľu), kedy táto nedeľa plynule prechádza do Štedrého večera, až po 6 dní, kedy Štedrý večer pripadne až na sobotu po 4. adventnej nedeli.
Štedrý večer je vigíliou sviatku Narodenia Pána. Pripomíname si už v predvečer sviatku veľkú Božiu štedrosť, keď nám Boh daroval Dar nad všetky dary – seba samého v ľudskej podobe, v podobe malého dieťaťa. Preto sa aj my navzájom obdarúvame, aby sme konali podobne – robili radosť našim blízkym, či priateľom.
SVIATOK NARODENIA PÁNA
(Prvý sviatok vianočný, 25. decembra)
Je TÝM dňom, ktorý tvorí centrum Vianoc. Naše zraky sa upierajú do jasieľ na maličké bezbranné dieťa. Boh nie nadarmo vymyslel plán spásy pre nás takým spôsobom. Keby bol zostal pre nás nedosiahnuteľný, tam kdesi vysoko „v oblakoch“, ťažko by sme si k nemu nahádzali cestu a vzťah. No „v plnosti času“ sa Slovo stalo telom. Slovo, ktoré je od večnosti a ktoré je od večnosti spoločenstvom v Trojici, sa sklonilo k zemi a v konkrétnom čase sa jej dotklo v podobe človeka: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“(Jn 3,16).
Aj keď sa Ježišovo narodenie podáva v každom z evanjelií inak a v každom z nich sa detaily rôznia, predsa je ich posolstvo pre nás a zároveň odpoveď na otázku PREČO sa Ježiš narodil jednoznačné:
„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4,4-5).