30 januára 2022

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty a národní socialisti.

30. januára 1933, pred 89 rokmi, prevzali v Nemecku moc nacisti. Ideológiu rasovej nadradenosti Árijcov uplatnili aj v prístupe k životu a smrti prenatálnych detí. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Sovietsky zväz – náš vzor a priateľ!
Hitlerova ideológia sa opierala o tri piliere: socializmus, nacionalizmus a rasizmus. Adolf Hitler priznal: „Mnoho som sa naučil vďaka marxizmu. Rozdiel je v tom, že ja som skutočne uviedol do života všetko, o čom tí šuflikanti a pisálkovia iba nesmelo bľabotali.“ (Hermann Rauschning: Rozhovory s Hitlerom). A vysvetlil, prečo po prebratí moci vydal pokyn, aby boli radoví nemeckí komunisti prijímaní do NSDAP: „S boľševizmom nás omnoho viac spája ako rozdeľuje. Malomeštiacky sociálny demokrat či odborový predák sa nikdy nestane národným socialistom. Komunista bude bezchybným národným socialistom.
V súkromnom živote fuehrera sa skĺbili črty dnešného progresívneho ľavičiara. Žil vo voľnom zväzku. Prístup k sexualite mal „kreatívne“ perverzný. Často bol pod vplyvom drog. Bol vegetariánom. Zástancom práv zvierat. Bojovným antiklerikálom. Propagátorom abortov a eutanázie.
Pred začiatkom politickej kariéry Hitler „hltal“ socialistickú literatúru. K jeho obľúbeným autorom patrili K. Marx a F. Engels. Aj keď Židov nenávidel, Žida Marxa obdivoval. Tento rozpor vysvetľoval tak, že Marx napriek židovskému pôvodu nenávidel národ, z ktorého pochádzal. A zriekol sa ho. Marx považoval Židov za najväčších zástancov a propagátorov kapitalizmu. V jeho eseji Židovská otázka možno nájsť antisemitské vyjadrenia, ako aj program likvidácie Židov. A Hitler sa rozhodol Marxove východiská uviesť do života. Kým pre Marxa boli Židia najmä propagátormi kapitalizmu, pre Hitlera sa stali tými, ktorí z neho mali najväčší úžitok. A boli to pre neho hlavní nepriatelia árijskej rasy. Preto bolo potrebné ich fyzicky zlikvidovať.
V roku 1919 vyhlásili revolučne naladení vojaci a robotníci v Mníchove Bavorskú republiku rád. Hitler v tom období neskrýval nadšenie pre komunistické hnutie. A chcel sa stať členom komunistickej strany. Po potlačení revolty ho zatkli. A prepustili iba vďaka súhlasu byť tajným spolupracovníkom a informátorom vojenskej rozviedky. V úlohe informátora sa pripojil k Nemeckej robotníckej strane (DAP). V štruktúrach politickej organizácie s 55 členmi Hitler spravil bleskovú kariéru. V roku 1920 sa DAP premenovala na NSDAP (Národnosocialistická nemecká robotnícka strana). A pod týmto názvom vošla do histórie. O rok neskôr sa Hitler stal vodcom strany.
Vodcovia NSDAP s obdivom a nádejou hľadeli na Sovietske Rusko. Hitler sa o Sovietoch vyjadroval s veľkým rešpektom. Marxove a Engelsove spisy študoval aj vo väzenskej cele po nevydarenom mníchovskom puči v roku 1923. Veľký dojem na neho urobil článok F. Engelsa Maďarský boj. Vyšiel v roku 1849 a Engels v ňom vyzýval k likvidácii „reakčných národov“. K nim zaradil aj Slovákov a Slovanov ako celok. Vysvetľoval, že národy, ktoré prekážajú na ceste revolúcie, predstavujú „rasový odpad“ a ako „fanatickí nositelia kontrarevolúcie“ majú „zmiznúť zo zemského povrchu“. Práve tu môžeme hľadať korene Hitlerovej chorej idey vyhladiť celé „reakčné národy“. Tomuto cieľu neskôr slúžila aj jeho potratová politika.
Umelý potrat a populačná politika v Tretej ríši
Pre nacistov podobne ako pre boľševikov bol individuálny ľudský život bezcenný. Nacistické Nemecko sa po Sovietskom zväze stalo druhou krajinou sveta, ktorá legalizovala a dekriminalizovala eugenický abort. Hitler mal plán vytvoriť čistú, biologicky silnú panskú rasu, ktorá bude ovládať zvyšok sveta. Preto v roku 1933, krátko po volebnom víťazstve NSDAP, legalizoval interrupcie nemeckých detí, ktoré „majú alebo by mohli mať“ nejakú vrodenú chorobu či zdravotné postihnutie. Iné dôvody, pre ktoré mohla nemecká žena požiadať o abort, bolo napríklad ohrozenie jej zdravia. Pre čistokrvné Nemky bol abort nelegálny a trestaný. Pre menejcenné rasy bol široko propagovaný a vynucovaný. Takmer úplný zákaz abortov pre Nemky sprevádzala rozsiahla liberalizácia sterilizácie a eutanázie. Zdravotne postihnutí a psychicky chorí boli usmrcovaní eutanáziou.
Čím viac potratov untermenschov, tým lepšie pre Ríšu...
Abort bol nástrojom presadzovania rasovej politiky národných socialistov. Na dobytých a okupovaných územiach, predovšetkým v Poľsku, Nemci okamžite zaviedli neobmedzenú a často nútenú interrupciu a realizovali aktívnu pro-potratovú politiku. Táto politika mala viesť k depopulácii a oslabeniu podmanených národov. Ženy z podrobených území boli k abortu nútené. A bol im násilím vykonávaný.

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE
Vydavateľstvo APPC - Antonio di Padova
Production Company s. r. o.
Košice 2021

Ukážku po dohode s autorom
pripravil Miro Ščibrany
IDE O ŽIVOT

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára