30 júna 2019

MATERNICA verzus UPT. Hra o jablko.

Námety a návrhy liberálneho konzervatívca k téme UPT. Nadväzujú na články
MATERNICA. Chrám života? ... a MATERNICA? Svätyňa s právom azylu

LEITMOTÍV OCHRANY ženy a potomka v maternici:
ANI JEDEN OSUD NAZMAR.
(1)   PRED OTEHOTNENÍM má žena PRÁVO ROZHODOVAŤ O POČATÍ POTOMKA.
(1.1) Žena má právo používať antikoncepciu bez abortívneho účinku.
(1.2) Žena má právo požiadať o sterilizáciu bez udania dôvodu a bez podmienok.
(1.3) Žena má právo vzdať sa počatia potomka bez ujmy na spoločenskom statuse.

23 júna 2019

MATERNICA? Svätyňa s právom azylu.

Odpovede liberálneho birmovaného neveriaceho konzervatívca na otázky
z článku MATERNICA. Chrám života? Bitevné pole? ...

• HIPPOKRATOVA PRÍSAHA – verzia pre 21. storočie
(1) Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Bráni mi výhrada vo svedomí.
(2) Prostriedok na vyhnanie plodu žene podám. Chráni ma vôľa ženy a zákonodarcov.


• Počatie života je akt s výrazným etickým presahom.
• ZÁRODOK ... svetlo života a pútnik na ceste k ľudskej bytosti.
• MATERNICA ... svätyňa s právom azylu pre každého pútnika.
• ŽENA-MATKA ... strážkyňa svätyne a večného svetla života.
• POTRAT ... zásah do práva azylu a života, čo sa nedá vziať späť.

Strážkyni a svätyni náleží ochrana etiky a zákona pred násilníkmi.
Bezbranný pútnik si život neubráni, povinnosť chrániť majú žijúci.