04 augusta 2020

Kahlil Gibran. PROROK 2/10 O manželstve

O MANŽELSTVE

Potom Almitra prehovorila znovu a riekla:
A čo MANŽELSTVO, majstre?

A on odpovedal takto:
Narodili ste sa spolu a spolu zostanete naveky.
Budete spolu, i keď biele krídla smrti zatienia dni vášho života.
Áno, budete spolu ešte i v tichej pamäti Boha.

Ale nech je aj voľnosť vo vašom spoločenstve,
aby vietor nebeský mohol previevať pomedzi vás.
Milujte sa navzájom, ale neurobte si z lásky putá:
nech je radšej rozvlneným morom medzi brehmi vašich duší.
Napĺňajte jeden druhému čašu, ale nepíjajte z jednej čaše.

Dávajte jeden druhému zo svojho chleba,
ale nejedávajte z toho istého pecňa.
Spievajte a tancujte spolu a buďte veselí,
ale doprajte jeden druhému, aby bol sám,
tak ako struny lutny sú každá osve,
hoci sa všetky chvejú tou istou melódiou.

Dávajte svoje srdce, ale nie do rúk jeden druhému,
lebo vaše srdce môže spočinúť len v ruke Života.
A stojte pri sebe, ale nie príliš tesne jeden pri druhom,
lebo stĺpy chrámu stoja každý zvlášť, a dub a cyprus
nerastú jeden v tieni druhého.


© Kahlil Gibran
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára