05 augusta 2020

Poetica Musica 1/10. ÁNO ZA ŽIVOT Slovko o živote

SLOVKO O ŽIVOTE
 
Začína sa ako čosi nepatrné, neviditeľné. Nemôžeme sa ho dotknúť. A predsa je dokonalý už od prvého momentu. Krehký, rastúci, napredujúci, dynamický...
 
Život – miniatúra vekov. Veľké premeny prírody, ktoré sa diali počas miliónov rokov, napredovanie a pokroky civilizácií počas tisícročí – to všetko je úžasné, ale nemohli by sme to pozorovať, skúmať alebo tvoriť bez vlastnej fantastickej premeny, ktorá sa vtesnala do deviatich mesiacov.
 
Obdivujeme mnohé veci okolo nás, hodnotu prisudzujeme takzvaným „náhodám“ a spletitým životným cestám, prírodným úkazom, dielam umelcov, a predsa musíme čeliť pochybovaniu nad krásou a hodnotou ľudského života, hoci len vo forme nepatrného zárodku.
 
Človek zabúda odkiaľ a ako prišiel, celý život premýšľa, kam vlastne smeruje a popritom v zásadných otázkach prestáva byť človekom...
 
 
 
ÁNO ZA ŽIVOT
 
Tlkot malého srdca a otvorené dlane –
plný život, nie len zdanie.
Aj krajec chleba je najprv len rastúci klas,
aj drobný človek len potrebuje čas.
 
Aby opäť zaznela pravda ako jasný tón,
musí byť človek človeku zas človekom.
Lebo vedomie, že máme miesto a pevný bod,
núti nás volať: áno za život!
 
Dokonalejší než vesmír, krajší než hviezdy
mliečnej dráhy.
Volajúci po láske, raz vstúpi na svet nahý.
Krehkejší než nádych, opäť pripomína
pôvod ľudskosti,
tajomstvo, zázrak, malý dotyk večnosti.
 
Aby opäť zaznela pravda ako jasný tón,
musí byť človek človeku zas človekom.
Lebo vedomie, že máme miesto a pevný bod,
núti nás volať: áno za život!
 
 
 
 
DAR
 
Čo si dostal zadarmo, rovnako dávaj.
Tak vraví najmúdrejšia z kníh.
 
A my by sme zrazu chceli dávať na prídel,
podľa zásluh alebo podľa rozmaru.
Zadarmo si dostal život.
Tiež ho daj teda do daru.
 
Nič krajšie od dávania sa ešte človek nenaučil.
Tak to platí už od Edenu.
Ešte sme nevymysleli žiaden patent, žiadnu zmenu,
ktorá by nahradila darovanie.
 
Dostali sme zadarmo a úplne.
Nie len z polovice.
Bohužiaľ však stále počítame na tisíce
tých, ktorí nedostali ani zamak.
 
Tu už nepomôže nič.
Len katastrofa alebo zázrak.
 
© Tvorivá skupina POETICA MUSICA
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára