31 augusta 2020

CHEMICKÝ ABORT. Krutá smrť vydávaná za LEGE ARTIS.

Je chemický abort človiečika v tele matky etický, bezpečný a v súlade s poslaním medicíny?
Dva protichodné pohľady a hlasy.
 
 
HLAS ZA ŽIVOT
Prof. MUDr. EVA GREY, PhD., MHA
Profesorka pôsobiaca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Zaoberá sa zdravotníctvom, sociálnou prácou a etikou.
 
V roku 2012 boli na Slovensku registrované dva prípravky na vykonanie chemického potratu – Mifepriston (Medabon) a Mifegyne. Registrácia prebehla na základe registrácie v inej krajine EÚ. Na uvedenie preparátov na slovenský trh treba splniť ďalšie legislatívne podmienky. Keďže časť chemického potratu prebieha mimo zdravotníckeho zariadenia, čo je v rozpore s našou legislatívou, a prípravky neboli uvedené na trh do troch rokov, registrácia bola zrušená.
 
PRI CHEMICKOM POTRATE prvá látka ľudský plod v maternici usmrtí. Druhá látka vyvolá sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod z tela ženy vypudia. Celý proces trvá niekoľko hodín až dní. Žena prežíva potrat nenarodeného dieťaťa pri plnom vedomí. Pociťuje bolestivé kŕče a krvácanie, ktoré môže trvať 12 i viac dní. Ďalšie nežiaduce účinky: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy. Časť žien môže mať silné krvácanie, ktoré ohrozuje ich zdravie. Podľa vedeckej štúdie z Fínska 15% žien potrebovalo po chemickom potrate zdravotnícky zákrok; 3% žien potrebovali na zastavenie krvácania kyretáž maternice. 6,7% žien muselo následne podstúpiť aj chirurgický potrat.
 
Chemický potrat je pre ženu zdravotným rizikom. Nebezpečný je aj tým, že žena nie je pod lekárskou kontrolou. O tom, že krvácanie a bolesti sú súčasťou potratového procesu, je žena informovaná. Dokáže ale rozpoznať, kedy sú bolesti prisilné alebo krvácanie nebezpečné?
 
„Som presvedčená, že ľudský život si zaslúži ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Preto zákon, ktorý povoľuje ukončiť život nenarodeného dieťaťa, považujem za nespravodlivý a krutý. Zákon má aj výchovnú funkciu – za vyše 60 rokov, kedy umelé potraty povoľoval, spoločnosť znecitlivela.“
 
„Myslím si, že v budúcnosti usmrcovanie nenarodených detí
naši potomkovia odsúdia.“
 

Hieronymus Bosch: Záhrada rajských rozkoší


HLAS ZA ABORT
Doc. MUDr. MARTIN REDECHA, PhD.
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.
 
Zákonom povolený abort je lekár povinný vykonať lege artis – podľa súčasných poznatkov vedy. U nás tak postupovať nemôže, keďže najšetrnejší spôsob – potratová tabletka – na Slovensku nie je registrovaná. Vyhláška MZ SR dovoľuje abort vykonať len chirurgicky, takže lekári sú nútení robiť rizikovejší chirurgický abort.
 
PRI CHIRURGICKOM POTRATE hrozia závažné včasné komplikácie (poškodenie tkanív, orgánov, infekcia, intenzívne krvácanie, ktoré môžu v extrémnych situáciách končiť aj fatálne) a neskoré komplikácie (najmä následky včasných komplikácií a riziko neschopnosti otehotnieť a donosiť dieťa).
 
Doc. Redecha tvrdí, že tzv. potratová tabletka dostupná v 22 krajinách Európy je bez akýchkoľvek pochybností bezpečnejšia. Pripúšťa, že aj PRI CHEMICKOM POTRATE hrozia komplikácie, najčastejšie nadmerné alebo dlhšie trvajúce krvácanie. Jedným dychom dodáva, že väčšinou to nebýva medicínsky nezvládnuteľný problém.
 
Zákaz interrupcií by podľa doc. Redechu pravdepodobne zvýšil dopyt po tzv. potratovej turistike. Niektoré ženy na Slovensku, kde nie je k potratovej tabletke oficiálny prístup, sa snažia zohnať si ju iným spôsobom, cez internet alebo kontaktujú zahraničné pracoviská, kde je chemický potrat umožnený. Úplné zrušenie potratov by prinieslo mnoho nežiaducich javov.
 
Podľa doc. Redechu súčasne platný zákon je liberálny, ale zároveň pozitívne hodnotený Európskou úniou a väčšinou medzinárodných zdravotníckych organizácií a odborných spoločností. Pripúšťa, že potrat je nepekný, technicky aj z etického hľadiska nepríjemný zážitok a nevie o žiadnom slovenskom gynekológovi, ktorý by tento zákrok robil rád.
 
„Povinnosťou štátneho zariadenia je, aby potrat na žiadosť pacientky vykonalo,
pretože pacientka naň má podľa zákona nárok.“
 

 
NIEKOĽKO POZNÁMOK
ZA ŽIVOT
 
Zdieľam a podporujem argumentáciu, etickú pozíciu aj prognózu prof. Evy Grey.
Argumentácia doc. Martina Redechu u mňa vyvoláva rozpaky, námietky, otázky:
(1) Z nároku pacientky na potrat NEVYPLÝVA štátnemu zdravotníctvu povinnosť zákrok vykonať. Profesor Karol Holomáň to vyjadril jasne: potrat NIE JE zdravotnícky výkon a zdravotnícke zariadenia ho vôbec nemajú vykonávať.
(2) Odkaz na pozitívne hodnotenie nášho liberálneho zákona Európskou úniou a medzinárodnými organizáciami vyznieva v čase prerokovávania novely zákona o aborte ako pokus ovplyvniť verejnosť a poslancov parlamentu.
(3) Doc. Redecha zľahčuje dopady a riziká chemického abortu. Cui bono?
(4) Gynekológov na potrate vyrušuje, že ide o NEPRÍJEMNÝ zážitok. Nemalo by ich viac trápiť, že je to etické zlyhanie gynekológie? Prenášanie rizika potratu na ženu? Spreneverenie sa Hippokratovej prísahe?


(5) Nevypúšťa chemický abort z fľaše džina nekontrolovaných abortov vykonávaných v skryte a intimite domova?
(6) Nie je chemický abort vzhľadom na svoju povahu prejav necitlivosti a neúcty k životu a urážka ľudskej dôstojnosti potomka v tele matky?
(7) Chemický abort deleguje veľkú časť priebehu potratu a jeho rizík na ženu. Nie je to návrat k anjeličkárstvu? V záujme čoho? Ziskov farmaceutických firiem? Alibizmu chirurgov, aby si ako Pilát mohli umyť ruky?
(8) Čím sa chemický potrat zásadne odlišuje od chemického hubenia hlodavcov?
 
Nie je v medicíne trúfalé označiť chemické usmrcovanie živáčika ako LEGE ARTIS?
Nie je poctivé priznať pri aborte LEGE MORTIS?
 
Pieter Bruegel: Slepý vedie slepých


 
Spracoval Miro Ščibrany
Iniciatíva IDE O ŽIVOT
 
Zdroje:
 
 
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára