23 júna 2019

MATERNICA? Svätyňa s právom azylu.

Odpovede liberálneho birmovaného neveriaceho konzervatívca na otázky
z článku MATERNICA. Chrám života? Bitevné pole? ...

• HIPPOKRATOVA PRÍSAHA – verzia pre 21. storočie
(1) Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Bráni mi výhrada vo svedomí.
(2) Prostriedok na vyhnanie plodu žene podám. Chráni ma vôľa ženy a zákonodarcov.


• Počatie života je akt s výrazným etickým presahom.
• ZÁRODOK ... svetlo života a pútnik na ceste k ľudskej bytosti.
• MATERNICA ... svätyňa s právom azylu pre každého pútnika.
• ŽENA-MATKA ... strážkyňa svätyne a večného svetla života.
• POTRAT ... zásah do práva azylu a života, čo sa nedá vziať späť.

Strážkyni a svätyni náleží ochrana etiky a zákona pred násilníkmi.
Bezbranný pútnik si život neubráni, povinnosť chrániť majú žijúci.• Pútnik v tele ženy je ľudskou bytosťou najneskôr od 20. týždňa.
• Pútnik v maternici si zaslúži etickú a právnu ochranu najneskôr od 8. týždňa.
• Plod nad 400 g prežije aj mimo maternice a zdravotníci mu vedia zaistiť plný život.
ČO INÉ TO JE, AK NIE DIEŤA?• Nezvratnosť potratu činí z maternice miesto porážky pútnikov.
Prečo?
• Potrat je ukončením života v maternici matky. Môže to byť bežný zákrok?
• Pro-UPT legislatíva vytvára dojem, že potrat je bežný lekársky zákrok. NIE JE.
• Žijeme rýchlo a povrchne, stredom života sa stali blahobyt a pôžitkárstvo.
• Obetavosť, utrpenie a pokoru Jóba chceme vytesniť a vylúčiť zo života.
• Ochrana života sa ocitá na okraji záujmu jednotlivca, rodiny aj spoločnosti.


• Umelé Prerušenie Tehotenstva (UPT) je klamlivé meno
pre Zámerné Ukončenie Života (ZUŽ) v maternici.
• UMELÉ zastiera skutočnosť, že UPT je zámerný akt.
• PRERUŠENIE navodzuje klamný dojem, že po prerušení sa dá pokračovať. NEDÁ.
• TEHOTENSTVO upriamuje pozornosť na stav ženy a odkláňa od života v maternici.


ULTRA UPT vnímam ako pokus legalizovať maternicový masaker.
ULTRA UPT a ZÁKAZ UPT sú extrémy nezlučiteľné s reálnym životom.
Mlčiaca väčšina má mravnú povinnosť prehovoriť a prejaviť svoju vôľu.
Lekár je z obliga vďaka výhrade vo svedomí a/alebo zneniu zákona.


• Požehnanie potratu sekulárnou legislatívou vnímam ako reakciu
na úplný zákaz presadzovaný katolíckou cirkvou.
Feministky? liberáli? libertariáni? v dobrej viere prisúdili žene výlučné právo rozhodovať o svojom tele.
• Žena dostala danajský dar etickej zodpovednosti za rozhodnutie o živote v maternici a nevie si rady.


• +1 POZNÁMKA:
Námety a návrhy ako zmierniť dlhodobý UPT-marazmus, ktorého obeťou sú spolu so životom v maternici traumatizované ženy a ohrozené prvorodičky, budú predmetom ďalšieho článku.


Kto stojí na strane ženy a rodiny –
hlasuje za život.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk


Súvisiace články:Súvisiace odkazy:Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára