07 decembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Aborty v tábore socializmu. A Číne.

V Československu abort schválili komunisti v roku 1957. A liberalizovali v roku 1986. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Vo väčšine európskych krajín, v ktorých sa komunisti dostali k moci, veľmi rýchlo prišla legislatívna úprava umožňujúca socialistické plánovanie rodičovstva. Beztrestné aborty zväčša bez obmedzenia a na požiadanie.
V roku 1952 boli legalizované aborty v Juhoslávii. V roku 1956 v Poľsku, Maďarsku a Bulharsku. V roku 1957 v Československu, Rumunsku a v Číne. V roku 1961 v Severnej Kórei. V roku 1965 na Kube. V roku 1972 aborty legalizovala NDR.
Najbrutálnejšiu a najmasovejšiu formu aborty nadobudli v komunistickej Číne. Tu sa abort stal priam nutnosťou. Vo veľkom tu ženy boli a stále sú k abortu nútené. V roku 1979 Čínska ľudová republika zaviedla tzv. politiku jedného dieťaťa. Tá nútila ženy podstupovať aborty a neraz viedla k zabíjaniu už narodených detí.
Čínska komunistická politika jedného dieťaťa napriek svojej obludnosti prežila éru komunizmu v Sovietskom zväze a východnom bloku. Našla si zástancov aj v západnom demokratickom svete. Joe Biden sa o tejto „politike“ vyjadril, že „ju plne chápe“. Americký multimiliardár, zakladateľ televíznej siete CNN Ted Turner zašiel ešte ďalej – vyzval svetových lídrov, aby zaviedli politiku jedného dieťaťa ako záväznú na celom svete.
Legalizácia abortu v Československu
V Československu bol abort legalizovaný v roku 1957 prijatím zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva. Zákon umožňoval zabíjať nenarodené detí do tretieho mesiaca tehotenstva. Platnosť nadobudol 30.12.1957. Predkladateľom zákona bol suspendovaný a exkomunikovaný katolícky kňaz aktívne kolaborujúci s komunistickým režimom, československý minister zdravotníctva Josef Plojhar.
Nedávne politické dobrodružstvo progresívnych veriacich aktívne bojujúcich za tzv. reprodukčné práva a práva sexuálnych menšín má historickú paralelu práve s Josefom Plojharom. Aj jeho komunistickí súdruhovia označovali za progresívneho duchovného kráčajúceho s duchom pokroku.
V roku 1962 na základe Nariadenia vlády ČSSR boli zriadené interrupčné komisie, ktoré posudzovali splnenie kritérií pre vykonanie abortu. Aspoň v minimálnej miere obmedzovali úplne liberálny prístup k abortu. 
V roku 1986 boli pre vykonávanie abortu zbúrané prakticky všetky bariéry. V Čechách zákon č. 66/1986 Sb. a na Slovensku zákon č. 73/1986 Zb. umožnili vykonávať interrupcie bez obmedzenia a udávania dôvodu až do ukončeného tretieho mesiaca tehotenstva. Tento zákon je pre našu krajinu hanbou. A je smutné, že ani za takmer tri desaťročia budovania právneho demokratického štátu sa ho nepodarilo zrušiť.

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE
Vydavateľstvo APPC - Antonio di Padova
Production Company s. r. o.
Košice 2021

Ukážku po dohode s autorom
pripravil Miro Ščibrany
IDE O ŽIVOT

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára