25 novembra 2021

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE. Margaret Sangerová a aborty v USA.

Slobodné zabíjanie v slobodnom svete? Planned Parenthood, organizácia, ktorú založila Margaret Sangerová, dnes prevádzkuje celosvetovú sieť potratových kliník. (Krátená ukážka z knihy LICENCIA NA ZABÍJANIE.)
Rozhodujúcu úlohu v snahe legalizovať abort v USA zohrala organizácia
Planned Parenthood. A jej zakladateľka Margaret Sangerová (1879-1966). Propagátorka eugeniky a „rasovej hygieny“. Jedna z najvýznamnejších postáv pro-potratovej revolúcie. Dodnes ikona ľavicového a najmä feministického hnutia v USA.
Kto bola Margaret Sangerová?
Aké je politické a ideologické pozadie jej celoživotnej činnosti?
Hoci pochádzala z mnohodetnej rodiny írskych prisťahovalcov, už v mladosti ju nadchol model rodiny s nanajvýš dvomi deťmi. Po sobáši s W. Sangerom sa začala politicky angažovať vo feministickom hnutí. Vstúpila do Socialistickej strany Ameriky. Tá v roku 1919 dostala od V. I. Lenina pozvanie do Komunistickej internacionály (Kominterny). A časť jej predstaviteľov založila v septembri 1919 Komunistickú stranu Ameriky.
V roku 1914 začala vydávať feministický časopis The Woman Rebel s podtitulkom No gods, no masters. Názov, vizuál i obsah magazínu nápadne pripomínajú ženskú tlač vydávanú boľševikmi o pár rokov neskôr. Jednou z pravidelných prispievateliek do časopisu bola veľká obdivovateľka Lenina, známa anarchistka Emma Goldmanová.
V tom istom roku odišla na údajný študijný pobyt do Európy. Pravda je taká, že išlo o útek pred americkou justíciou, ktorá reagovala na jej početné provokácie. Vo svojich textoch a prejavoch porušovala platnú americkú legislatívu zakazujúcu propagovať antikoncepciu a aborty. A útočila na mnohodetné rodiny, ktoré v americkej verejnej mienke požívali veľký rešpekt.
Vo Veľkej Británii študovala populačnú teóriu Thomasa Roberta Malthusa a myšlienky eugeniky. Nadviazala priateľské kontakty s predstaviteľmi britských ľavicových aktivistov. Bol medzi nimi aj George Bernard Shaw, známy spisovateľ, nadšenec eugeniky a propagátor komunistických myšlienok a Sovietskeho zväzu v západnom prostredí.
V roku 1916, po návrate do USA, absolvovala prvé „prednáškové turné“ po krajine o kontrole pôrodnosti a svojich eugenických víziách. V tom istom roku v newyorskom Brooklyne otvorila prvú „antikoncepčnú kliniku“ v USA. Od roku 1917 vydávala časopis The Birth Control Review, v ktorom propagovala myšlienky eugeniky, nútenej sterilizácie a obmedzenia počtu detí u „nežiadúcich sociálnych skupín“, medzi chorými a chudobnými.
Nevynechala žiadnu príležitosť odsúdiť mnohodetné rodiny, napríklad vyjadreniami: Najzávažnejším zlom našich čias je povzbudzovanie k tomu, aby vznikali veľké rodiny. Najnemorálnejšou praxou je množenie príliš veľa detí. ... Najväčším prejavom zľutovania, aký môže prejaviť veľká rodina jednému zo svojich najmladších členov, je zabiť ho.
V roku 1922 založila Birth Control League. Cieľom organizácie bolo najmä získavať financie pre jej aktivity, okrem iného medzi americkými milionármi. Medzi prvými sponzormi pre jej projekty bol miliardár John D. Rockefeller Jr. V roku 1942 bola Liga premenovaná na Planned Parenthood Federation of America.
Netajila sa nadšením pre eugeniku. Do jej projektov „rasovej hygieny“ sa zapojili najvýznamnejší eugenici tej doby. Napríklad profesor Ernst Ruedin, ktorému Adolf Hitlerom udelil viaceré štátne vyznamenania za prínos k očisteniu árijskej rasy. A spolupracoval s ňou aj známy eugenik Lothrop Stoddard.
Otvorene hlásala rasistické požiadavky v záujme „ochrany národa čistej krvi“. Neskrývala svoje kontakty a sympatie k rasistickej organizácii KKK (Ku-klux-klan). Jej rasizmus a nenávisť k Afroameričanom boli zrejmé. Známe sú jej nelichotivé vyjadrenia o Afroameričanoch. Napríklad: Značné masy negrov, najmä na juhu, sa stále ľahkovážne a katastrofálne rýchlo rozmnožujú ... . A negri sú zároveň najmenej inteligentní a najmenej schopní správne vychovávať deti. ... Chceme, aby sa do sveta dostala správa o exterminácii černošskej populácie.
Planned Parenthood dnes prostredníctvom International Planned Parenthood Federation prevádzkuje celosvetovú sieť potratových kliník. A je najväčším vykonávateľom a propagátorom abortov v USA a zrejme i na svete. Polovicu všetkých abortov na klinikách Planned Parenthood v USA vykonávajú Afroameričankám. Viaceré organizácie nedávno obvinili Planned Parenthood z genocídy Afroameričanov.
Bez Margaret Sangerovej a jej organizácie, médií a bohatých sponzorov by nebolo možné za pomerne krátky čas presvedčiť vplyvných Američanov a značnú časť verejnej mienky, že abort je úplne v poriadku.

Dariusz Żuk-Olszewski: LICENCIA NA ZABÍJANIE
Vydavateľstvo APPC - Antonio di Padova
Production Company s. r. o.
Košice 2021

Ukážku po dohode s autorom
pripravil Miro Ščibrany
IDE O ŽIVOT

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára