21 marca 2021

DOWNOV SYNDRÓM MÁ SVETOVÝ DEŇ. A deti s DS smrť literou zákona.

Zákon 73/1986 Zb. o aborte umožňuje legálne usmrtiť dieťa s diagnostikovaným Downovým syndrómom. Tento status quo prezidentka SR chráni váhou najvyššej ústavnej funkcie.
 
21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. V kalendári OSN je oficiálne od roku 2012.
 
Downov syndróm (DS, trizómia 21) je genetická anomália spôsobená nadbytočnou kópiou chromozómu 21. DS je genetická odchýlka a nedá sa liečiť. Genetická nehoda a nedá sa jej predísť. Spôsobuje poruchy a oneskorenie fyzického a mentálneho vývoja. Vyskytuje sa u jedného dieťaťa na 500 až 1.000 živonarodených detí.
 
 
Cieľ svetového dňa – prejaviť ľuďom s DS rešpekt a lásku, podporiť ich práva, začlenenie a blaho – je šľachetný. A zároveň má trpkú príchuť. Dieťa s diagnostikovaným DS je bežne a legálne usmrcované v tele vlastnej matky. Miera usmrcovania nenarodených detí s DS sa v niektorých európskych krajinách pohybuje v intervale vyhladenia 90 až 100 percent.
 
Aký odkaz touto nemilosrdnou každodennou „praxou“ posvätenou zákonom dávame žijúcim ľuďom s DS? Ich matkám, otcom, sestrám, bratom, príbuzným, priateľom, známym? A celej spoločnosti?
 
Legálnym eugenickým abortom všetkým nedvojzmyselne oznamujeme, že človek s DS je menejcenný. Nehodný sa narodiť. Zbytočné bremeno pre rodinu a spoločnosť. A že najlepšie riešenie je ľudí s DS kynožiť už v tele matky.
 
Prezidentka SR Zuzana Čaputová nemôže nevedieť, že Zákon 73/1986 Zb. o interrupcii dáva matkám právo usmrtiť nenarodené dieťa s diagnózou DS. Napriek tomu považuje status quo zákona za vyhovujúci. A obhajuje a chráni liberálne nastavenie zákona plnou váhou prezidentského úradu.
 
Nie je táto dvojtvárnosť ukážkou pokrytectva najvyššej ústavnej činiteľky?
A Progresívneho Slovenska? Odkiaľ vzišla a kam sa vráti?

A vizitkou celej slovenskej spoločnosti?
 
 
 
Miro Ščibrany
IDE O ŽIVOT


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára