17 marca 2021

LIST POSLANCOM. Podporte ochranu nenarodených.

List z 15.marca 2021
doručený Kancelárii Národnej rady SR.
 
 
Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,
 
už o pár dní budete mať možnosť diskutovať a hlasovať o návrhu novely Zákona 73/1986 Zb., ktorej cieľom je pomoc a ochrana nenarodených detí a ich mamičiek pred umelým potratom. Ako zástupcovia organizátorov Národného pochodu za život sa na Vás obraciame s prosbou o podporu tohto návrhu Vaším hlasom.
 
Vyjadrujeme našu plnú podporu predloženému návrhu zákona, ktorý prináša zlepšenie súčasnej neľudskej a neudržateľnej potratovej praxe, chráni nenarodené deti pred smrťou umelým potratom bez udania dôvodu a zlepšuje informovanosť tehotných mamičiek. Aktuálne platný zákon z roku 1986 totiž nereflektuje súčasné vedecké poznatky, nakoľko sa nezmenil už viac než 30 rokov.
 
Naším dlhodobým cieľom je ochrana života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť a prinášanie lepších riešení, ako je umelý potrat. V súčasnej neľahkej situácii sa ľudia neváhajú obetovať pre dobro svojich blízkych, starších, chorých i zraniteľných… Je dobré, že v sebe nosíme solidaritu ako jednu z dôležitých hodnôt. Rovnakým spôsobom musíme chrániť aj nenarodené deti, ktoré sú ľuďmi rovnako ako my, a zaslúžia si rovnaké právo na život, aké máme my ostatní. Právo na život je najzákladnejším ľudským právom, bez ktorého niet iných práv. Preto systematicky žiadame rovnoprávnosť pre všetkých bez ohľadu na vek, bez ohľadu na to, či sú narodení alebo nie, a bez ohľadu na akékoľvek iné kritérium. Ľudské práva nám totiž patria práve preto, že sme ľuďmi.
 
Skúsenosť tých, ktorí pomáhajú, hovorí, že smrť nenarodeného dieťaťa nie je riešením náročnej situácie, v ktorej sa mnohé tehotné matky nachádzajú. Práve naopak: po umelom potrate sa mamy opäť vracajú do rovnakých problémov, avšak tentokrát s bolesťou na duši – post-potratovým syndrómom. Tehotné matky v núdzi potrebujú našu praktickú pomoc; nenechajme ich napospas izolácii, náročným ekonomickým podmienkam, problémom s domácim násilím alebo bývaním. V 21. storočí už nemusí žiadne dieťa zomrieť umelým potratom. Praktická pomoc totiž existuje.
 
Na Slovensku sa doteraz konali tri Národné pochody za život, ktorých sa zúčastnilo 70 000 ľudí (Košice 2013), 80 000 ľudí (Bratislava 2015) a 50 000 ľudí (Bratislava 2019). Všetkým týmto ľuďom záleží na ochrane života nenarodených detí. Buďte, prosíme, ich zástupcami a zástupcami nenarodených detí v parlamente aj Vy. Hlasujte v prospech predloženého návrhu.
 
S pozdravom,
 
Mgr. Martina Bednáriková, MA
Národný pochod za život
 
 
 

 

Vážení poslanci Národnej rady SR,
matky, ktoré boli na umelom potrate páchajú samovraždy šesťkrát častejšie ako matky, ktoré dieťatko porodili. Umelý potrat nie je riešenie pre ženy, ale riešenie proti ženám!
 
Umelé potraty zabíjajú deti a zraňujú matky. Vyzývame Vás poslancov NR SR, aby ste zrušili ustanovenia zákona o bezdôvodných potratoch a podporili novelu zákona, ktorá sa má prerokúvať v týchto dňoch v parlamente!
 


 
VÝZVA POSLANCOM NR SR
AJ VY STE BOLI NENARODENÍ BEZ PRÁVA NA ŽIVOT!
 
Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo viac ako jeden milión tristoosemdesiattisíc detí. Všetky tieto deti nám dnes chýbajú. Chýba nám ich láska, ich nádej aj ich sila. Štát, ktorý nebráni najslabších a nevinných stráca oprávnenie a zmysel svojej existencie. Toto sa deje u nás roky. Roky sa tvárime, že môžeme budovať dom od strechy, nie od základov. 
 
Bez úcty k životu niet ďalších práv. Obhajovanie umelých potratov vo svetle nových poznatkov vedy o prenatálnom vývoji dieťaťa sa stáva  čím ďalej neudržateľnejšie. Táto doba bude označená budúcimi generáciami za dobu temna, lebo sme nedokázali vidieť ľudský život tam, kde je. Vy poslanci Národnej rady SR to môžete zmeniť.
 
Mnohí nechápu strašnú hĺbku zločinov voči deťom a preto vidia svet v skreslenej perspektíve. Život nenarodeného dieťaťa má pre nich menšiu hodnotu, ako život narodeného dieťaťa, ba má pre nich menšiu hodnotu ako pohodlie. Umelý potrat je úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa. Je to zlo samé v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti. 
 
Nevidíme žiadny  dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť napomáhanie takémuto zlu, alebo nezabránenie tomuto zlu. Nech Vám preto malicherné politické dôvody nezabránia podporiť dobrý zákon. Hlasovaním za dobrý zákon, konáte iba dobro a nezaväzujete sa k žiadnemu zlu. Ak by ste mali možnosť otvoriť dvere na horiacej škole a vypustiť z nej deti, neurobíte to pre akési politické dôvody?  Je Vašou morálnou povinnosťou ich vypustiť, lebo iba vy máte kľúče o dverí. Iba vy máte zákonodarnú iniciatívu.
 
Pomyslite na to, že Vaše hlasovanie zachráni množstvo detí, ktoré by inak v budúce dni zomreli. Každý jeden deň na Slovensku zomiera viac ako 20 detí.
 
Nedeľte deti na hodné života a nehodné života. Vyzývame Vás poslancov Národnej rady SR, aby ste sa hlasovaním postavili za život nenarodených detí a ochranu mamičiek pred psychickými či fyzickými rizikami potratov. 
 
 
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Dušan Škurla, Úrad pre apoštolát ochrany života
Ivana Kovaľová, Aliancia za život
Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život
Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu
Darius Anton Hatok, portál somkatolik.sk
Juraj Šust, Spoločenstvo Ladislava Hanusa


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára