22 januára 2021

GENETICKÉ TESTOVANIE A ABORT. Kibici do Božieho plánu.

Bude genetické testovanie slúžiť nenarodenému dieťaťu? Alebo pomáhať hubiť deti s genetickými odchýlkami?
 
 
ÚVOD
 
Genetické testovanie slúži lekárskej vede.
Pred počatím aj počas gravidity.
 
 
Pred počatím výsledky testov majú vplyv na rozhodovanie matky a biologického otca o počatí.
A po počatí na rozhodnutia matky a lekárov o živote a smrti dieťaťa v maternici.

Rámcom pre rozhodovanie je zákon spolu s nepísanou etikou.
A svedomie účastníkov gravidity. Osobitne matky.
Biologický otec stojí mimo hry.
 
 
I. PRED POČATÍM
 
Genetické testovanie pred počatím zisťuje, či sú žena a muž, budúci rodičia, prenášači recesívnych génov niektorých ochorení a aké je pre budúce spoločné dieťa riziko týchto ochorení (cystická fibróza, Tay-Sachsova choroba, spinálna svalová atrofia (SMA), kosáčikovitá anémia, Pompeho choroba, Huntingtonova choroba a iné).
 
Recesívny gén – gén, ktorého účinky sú potlačené dominantným génom. Každý gén má dve alely: jednu zdedenú od matky a jednu od otca. Recesívny gén sa prejaví iba vtedy, ak má dve recesívne alely. Ak má jednu alelu dominantnú, prejaví sa dominantná vlastnosť.
 
Genetické ochorenie sa u dieťaťa prejaví, keď sa do jeho DNA prenesú recesívne gény súčasne od matky aj otca.
 
 
Riziko splodenia dieťaťa s takýmto genetickým ochorením je 25% (1:4).
Rozhodnutie, či splodiť dieťa a riziko podstúpiť, je na partneroch.
 
 
II. PO POČATÍ
 
Genetické testovanie po počatí zisťuje genetické anomálie dieťaťa v tele matky.
Napr. Downov syndróm, rázštep chrbtice a iné.
 
 
Aká je bežná prax, keď sa genetická anomália zistí?

Pro-abortisti, bez pokory a úcty k počatému životu, ktorí znecitliveli, dehumanizovali dieťa v tele matky a zabudli na imperatív medicíny liečiť. Matke odporúčajú potrat. Alebo ju doň tlačia.

Keď matka tlaku, stresu a neistote odolá, dieťa donosí.
A neraz porodí zdravé dieťa...
 
 
III. ČO DIEŤAŤU SLÚŽI. A ČO NIE.
 
Genetika ponúka možnosti. Zákon o aborte vytvára pravidlá.
Účastníci gravidity sa v danom rámci rozhodujú.

Liberálny zákon o aborte prisúdil najväčšiu váhu rozhodnutiam matky.
Hneď po matke nasledujú právomoci lekárov.

Život dieťaťa do 12. týždňa prenatálneho veku má v rukách matka.
Po 12. týždni zákon, lekári a genetické testy.

Genetické indikácie oprávňujúce abortovať dieťa stanovuje vyhláška MZ SR.
Ako príloha zákona o aborte. Zoznam indikácií je siahodlhý.
Zabijácky tik abortistov dostáva veľký priestor.

Genetické testovanie dokáže selektovať deti s rôznymi genetickými anomáliami.
Napríklad deti s DS. O nich je známe, že v dospelosti majú IQ pod 70.
A zákon ich má na zozname.
 
ZÁKONODARCA MATKA MEDICÍNA
GENETIKA SA HRAJÚ NA BOHA
 
Hypotetická úvaha: predpokladajme, že genetické testovanie v budúcnosti dokáže odhadnúť IQ budúceho dospelca už v maternici. Čo keď sa zákonodarca rozhodne usmrcovať všetky deti s prognózou IQ pod 70? 80? 90? 100? ...? A v populácii tolerovať len ľudí s vytýčeným IQ?

Kto dnes chráni život a dôstojnosť dieťaťa pred narodením?
Mravný zákon a svedomie tých, čo sa ho ešte nezriekli.
 
 
ZÁVER
 
Genetické testovanie je ako ostrý nôž.

V rukách človeka so svedomím užitočný nástroj.
V rukách jedinca s mentalitou zabijáka smrtiaca zbraň.

Ako koná zákon, keď genetické testovanie odhalí anomáliu?

Ponúka eugenický abort. Usmrtenie dieťaťa.
Spoločnosť nemá rada Čierneho Petra genetickej nedokonalosti.
A štandardy dokonalosti sprísňuje.

S GENETIKOU VSTÚPILI DO HRY OTÁZKY:

Nezverili sme život nenarodeného dieťaťa do rúk zákonodarcom a sudcom ľahkovážne?

Dokážeme genetiku obsadiť do úlohy láskavej sudičky?
A bdelého obozretného anjela strážneho?

A nie bezcitného kata?
 
Miro Ščibrany
Iniciatíva IDE O ŽIVOT živáčika
 

 
GENÓM ... KÓD ŽIVÁČIKA
čo človek číta Bohu
cez plece
 
 
 
ABORTISTI-EUGENICI ... TÍ ČO BOHU
posielajú späť neželané
zásielky
 
 
 
UZNAŤ ABORT ZA PRÁVO MATKY
znamená vyčarať NEZABIJEŠ
za V MENE SEBA ZABI
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára