16 januára 2021

DIEŤA S DOWNOM. Eugenický abort. A svedomie prezidentky.

Abort detí s Downovým syndrómom (DS) je ťažko pochopiteľná civilizačná zvrhlosť.
 
 
ÚVOD
 
Na dieťa v maternici číha smrť. Z vôle liberálneho zákona.
Z rozhodnutia matky. A z rúk lekára.

Do 12. týždňa prenatálneho veku má matka zákonné právo dať dieťa usmrtiť.
Bez zdravotnej indikácie. Bez udania dôvodu. Ukázaním palcom nadol.

Po 12. týždni idú zákon a matka po krku dieťaťu s genetickou anomáliou.
Napríklad s Downovým syndrómom (DS).
 
 
 
I. DIEŤA S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM (DS)
 
Dieťa s DS sa rodí ako jedno zo 600 až 1000 narodených detí.
Downík má nadbytočný chromozóm 21 (trizómia 21).
V 80% gravidít zomiera spontánnym potratom.

Downov syndróm (DS) nie je choroba. Riziko DS rastie s vekom matky (40 r. 1:100, 44 r. 1:30).
DS je genetická odchýlka a nedá sa liečiť. Genetická nehoda a nedá sa jej predísť.

Pro-abortisti sú presvedčení, že nehoda vyžaduje konečné riešenie.
Usmrtením Downíka v tele matky.

Downík býva milé a radostné dieťa. Empatické a prítulné. Vďačné za blízkosť a lásku. Jeho IQ sa pohybuje v rozpätí 20-70 (prevažne 50-70, priemer 50). Dožíva sa nižšieho veku. A je náchylnejší na niektoré ochorenia.

Downík je vychovateľný, vzdelávateľný a sociálne zdatný. Vyvíja sa pomalšie, ale neustále. Rozvíja podobné záujmy ako rovesníci. Má zmysel pre humor. Zvládne hru na hudobný nástroj. Dokáže byť samostatný, cestovať hromadnou dopravou, navštevovať krúžky...

Mať Downíka nie je nešťastie. Zisťujú tí rodičia, ktorí dieťa prijmú s láskou, venujú sa mu a veria v jeho schopnosti. A hovoria: Je to len iné. Náročnejšie ako so zdravým dieťaťom. Zároveň bohaté na nezabudnuteľné chvíle.

Downíkovi ani v dospelosti nič nebráni prežiť dobrý život.
Až na výnimky, Downi žijú naplno a zmysluplne.
Svoju odlišnosť si uvedomujú až ako väčší.

Down sa dožije v priemere 60 rokov.
 
 
II. EUGENICKÝ ABORT
 
Napriek tomu, čo všetko sa o DS vie, zákon vytvára podmienky pre hubenie Downíkov.
Je to obludnosť, ktorej sa vyrovnajú len eugenické ohavnosti Tretej ríše.
V civilizovanej spoločnosti nemá páru. A nemá mať miesto.

Abort Downíkov je cielené usmrcovanie bytostí s „nežiaducimi parametrami“.
S mentálnymi schopnosťami v pásme pod IQ 70. S vyššími nárokmi na výchovu a vzdelávanie.
S vyššími nákladmi na zdravotnú a sociálnu starostlivosť...

Abort Downíkov má výrazné znaky eugeniky. Biologickej a sociálnej.
Aj keď sa o tom nahlas nepatrí hovoriť.
 
 
III. SVEDOMIE PREZIDENTKY
 
Právnička VIA IURIS. Ekologická aktivistka. Laureátka Goldman Environmental Prize 2016. Podpredsedníčka PS. Kandidátka na úrad prezidentky nominovaná stranou Progresívne Slovensko. S podporou progresívnych médií, katolíckych a evanjelických kňazov a teológov. S finančnou podporou politikov a filantropov. Z vôle milióna voličov PREZIDENTKA SR.
 

Od vstupu do politiky označuje STATUS QUO ZÁKONA O ABORTE za vyhovujúci.
Proti návrhom obmedziť prístup k abortom hodlá použiť prezidentské veto.

Liberálny zákon o aborte je súčasť politickej agendy Zuzany Čaputovej.
 
 
ZÁVER
 
Pro-abortisti vnímajú Downíkov ako menejcenné bytosti. Upierajú im právo na život.
A obhajujú cynický zákon, ktorý umožňuje hubiť tieto deti v tele matky.

Eugenický abort Downíkov ukazuje, kam až pro-abortisti, feministky a fanatici slobody posunuli hranice legálneho abortu. Len naivní veria, že méty pro-abortistov nesiahajú vyššie.
Je to mravná zvrhlosť dosiaľ spájaná s nacistami.

Prezidentka SR túto neospravedlniteľnú zvrhlosť toleruje.
Hoci dojať sa vie. Bárs krížikom kňaza Halíka na čelo.
 
 
Downíkov zabíjame bez mihnutia oka.
A nikto nekričí VRAŽDA!
 
 
Miro Ščibrany
Iniciatíva IDE O ŽIVOT živáčika
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára