12 januára 2021

MOJE TELO MOJA VOĽBA. Kedy slogan platí. A kedy nie.

Kedy okrídlený slogan pro-abortizmu platí a prečo neplatí práve pre aborty.
 


ÚVOD

Abort stavia život dieťaťa v tele matky do protikladu k jej súkromiu.
Liberálna etika, legislatíva a medicína pri aborte protežuje ženu.
 
Dieťa odsúva na okraj bytia a vykazuje ho zaň.
Žene ponúka gynocentrický svet:
 
Gynocentrický pohľad na svet

 
Absolútnou skratkou hodnotového rámca pro-abortovej etiky, legislatívy a medicíny je okrídlený slogan MOJE TELO MOJA VOĽBA.
 
Pozrime sa, nakoľko uvedený slogan vystihuje širšie súvislosti abortu.
 
 

I.      PRED POČATÍM

 
Žene prináleží nedotknuteľná duševná aj telesná integrita.
Žena a nikto iný rozhoduje, kedy a koho vpustí do zóny svojej intimity.
Žena určuje okamih, kedy je pripravená prijať úlohu matky.
 
V tomto období žena môže bez výhrad povedať:
 
Pred počatím


 
 

II.    PO ZÁKONNOM POČATÍ

 
Pri zákonnom počatí dospelá svojprávna žena dobrovoľne vpustí dospelého svojprávneho muža do zóny svojej intimity. Bez porušenia zákona (incest, nátlak, násilie...). S vedomím, že milostným aktom môže byť počaté dieťa.
 
Na zákonnosti počatia sa nič nemení, ani keď muž a žena dieťa splodia nechtiac. Ak potomka ešte neplánujú, majú celú škálu možností, ako otehotneniu ženy predísť. Ako dospelí svojprávni ľudia za svoje reprodukčné rozhodovanie a konanie nesú plnú zodpovednosť.
 
Po zákonnom počatí zrelá žena a zrelý muž majú za dieťa prevziať zodpovednosť a postarať sa oň:
 
Po zákonnom počatí


 
 

III.  PO NEZÁKONNOM POČATÍ

 
Nezákonné počatie je počatie po nezákonnom narušení intimity (mladistvej) ženy (mladistvým) mužom použitím nátlaku, násilia alebo spáchaním incestu.
 
Po nezákonnom počatí je osud počatého dieťaťa v rukách zneužitej / znásilnenej ženy, v prípade neplnoletosti prostredníctvom zákonného zástupcu:
 
Po nezákonnom počatí


 
 

ZÁVER

 
Gynocentrický sebastredný slogan MOJE TELO MOJA VOĽBA – MY BODY MY CHOICE je oprávnený LEN PRED POČATÍM DIEŤAŤA.
 
Legálne aborty detí z ľubovôle matky sa javia ako neslýchané skladanie bremena zodpovednosti z pliec ženy. Ako cynické sociálne a eugenické inžinierstvo. Cenou je život splodeného dieťaťa.
 
Abortované dieťa sa na svet nepýtalo.
A prišlo si naň len pre smrť.
 
Miro Ščibrany
Iniciatíva IDE O ŽIVOT živáčika
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára