02 septembra 2020

Kahlil Gibran. PROROK 6/10 O slobode

O SLOBODE

A akýsi rečník povedal:
Hovor nám O SLOBODE.

A on odpovedal:
Videl som vás, ako sa pri mestskej bráne i pri svojich kozuboch
vrháte na zem a uctievate svoju vlastnú slobodu,
tak ako sa otroci ponižujú pred tyranom a oslavujú ho,
hoci ich ubíja.

Áno, v chrámovom háji a v tieni pevnosti som videl
najslobodnejších z vás nosiť svoju slobodu ako jarmo
a putá na rukách.

A srdce vo mne krvácalo; lebo slobodní môžete byť len vtedy,
keď sa vám aj túžba po slobode stane brnením
a keď prestanete hovoriť o slobode
ako o cieli a naplnení.

Naozaj slobodní budete, keď vaše dni nebudú bez starostí
a vaše noci bez žiadostí a žiaľu, ale ešte skôr, keď
tieto veci budú zväzovať váš život, a predsa sa povznesiete
nad ne nahí a nespútaní.

A ako inak sa povznesiete nad svoje dni a noci, než roztrhnutím reťazí,
do ktorých ste na brieždení svojho chápania zakovali
svoje poludnie?

Vedzte, že to, čo nazývate slobodou, je najsilnejšia z tých reťazí,
hoci jej ohnivká sa blyštia na slnku a oslepujú vám oči.
A to, čo opustíte, aby ste sa mohli stať slobodnými,
sú iba úlomky z vás.

Ak chcete zrušiť nespravodlivý zákon, vedzte, že ten zákon
je písaný vašou vlastnou rukou na vaše vlastné čelo.
Nemôžete ho zrušiť spálením vašich zákonníkov,
ani umývaním čiel vašich sudcov, hoci by ste vyliali
na ne more.

Ak by ste chceli zbaviť trónu tyrana, postarajte sa,
aby ste najprv zrútili trón postavený vo vás samých.
Lebo tyran môže vládnuť slobodným a hrdým,
len ak sami zotročili svoju slobodu
a ponížili svoju hrdosť.

A keby ste sa chceli zbaviť nejakej starosti, vedzte, že tú starosť
ste si zvolili sami a nebola na vás uvalená.
A keby ste chceli zahnať svoj strach, sídlo tohto strachu
je vo vašich srdciach, a nie v rukách tých,
ktorých sa bojíte.

Hovorím vám, že všetko vo vás žije v ustavičnom objatí:
želané i obávané, odporné i milé, to, za čím bežíte,
i to, pred čím by ste chceli utiecť.
Všetko vo vás sa hýbe, žije vo vás ako svetlo a tieň
vo dvojiciach, ktoré nemožno rozdeliť.

A keď tiene zblednú a viac ich niet, svetlo, čo sa omešká,
stane sa tieňom iného svetla. A tak, keď vaša sloboda stráca svoje putá,
stáva sa sama putami väčšej slobody.


© Kahlil Gibran
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára